24 Haziran 2015 Çarşamba

KADIN SÜNNETİ

  İSLAM'DA KADIN SÜNNETİ VAR MIDIR ?

   İslam'da kadın sünneti uygulaması vardır. Fakat bu, klitoris kesilerek uygulanmaz. Esasen İslam klitorisin kesilmesini yasaklar.

   Peygamberimiz, kızların sünnet edilmeleri işlemiyle yakından ilgilenip sağlığa uygun tarzda yapılmaları için talimat verirdi. Medine'de kızları sünnet eden Ümmi Atiyye ismindeki kadın sünnetçiyi çağırarak, "Fazla derin kesme ki, kadınlar daha çok lezzet (zevk) alsınlar. Kocaların da daha çok hoşuna gitsin" diye emrederek, klitorisin kesilmesini yasaklamışlardır. Böylece tarihte klitorisin kesilerek kadınların cinsel ilişkiden zevk almalarının engellenmesine "ilk karşı çıkan kişi" Peygamberimiz olmuştur. Hadiste geçen "Kocaların da daha çok hoşuna gitsin" ifadesiyle Peygamberimiz, erkeğin kolları arasındaki eşinin cinsel doyuma ulaşmasının kocasının da hoşuna gideceğine işaret etmiştir. Yine bir hadiste Peygamberimiz kızları sünnet eden kadın sünnetçiye hitaben: "Sünnet ettiğin zaman üstten hafifçe kes, fazla dipten kesme!" diye emretmişlerdir. 

   Yine Peygamberimiz, kadınların cinsel ilişkiden zevk almaları gerektiğine vurgu yaparak, erkeklere: "Sizin eşinizden aldığınız zevki, eşiniz de sizden almadıkça cinsel ilişkiyi sonlandırmayın" bir başka hadiste de "Konuşup sevişmeden (ön sevişme yapmadan) hemen eşiyle cinsel ilişkiye girip kadının zevki tamamlanmadan kendi işini bitirip kalkması adamın acizliğini gösterir" yine "Erkek, eşiyle cinsel ilişkiye girerken horoz gibi hemen işini bitirip inmesin, hanımı da zevk alıncaya kadar karnı üzerinde kalsın (cinsel ilişkiyi sürdürsün)" buyurmuştur. 

   Böylece İslam cinsel ilişkiden erkeklerin aldığı zevki, kadınların da alması gerektiğine vurgu yapar. Ve kadınlar da cinsel ilişkiden zevk alana kadar, cinsel ilişkinin uzatılması gerektiğini söyler.

  
  İslam'daki Kadın Sünneti'nin Amacı Nedir ?

   İslam dinindeki kadın sünnetinin amacının kadının cinsel ilişkiden aldığı zevki artırmak olduğu görülmektedir. Fakat Peygamberimiz, kadın sünnetini, erkek sünneti gibi mecbur-zorunlu tutmamış, kızların sünnetini ailelerinin seçimine, tercihine bırakmıştır. Onun içindir ki Türkiye, İran gibi bazı İslam ülkelerinde kız sünneti uygulanmamıştır. Erkek sünneti gibi kesin bir bağlayıcılığı olmadığı için bizim atalarımız bu konu üzerinde fazlaca durmamışlardır. Endonezya, Malezya gibi bazı İslam ülkelerinde ise toplumsal bir adet olarak uygulanmaktadır. Ayrıca estetik cerrahi  merkezlerinde klitoris estetiği adıyla uygulanır.
   İslam'daki kadın sünnetinde yalnızca klitorisin üzerini örten deri alınarak klitoris başı açığa çıkarılır, klitoris kesilmez. Bu, erkeklere uygulanan sünnette penis başının üzerini örten derinin alınarak penis başının açığa çıkarılmasına benzeyen bir işlemdir. İslam'a göre erkeğin sünnet derisinin çoğu, kadının sünnet derisinin azının kesilmesi makbuldur. İslam dini kadınları sünnet olmakla yükümlü tutmamıştır. Sünnet kadınlar için yalnızca  "sevaplı ve faydalı bir tavsiye" niteliğindedir. Bu nedenle kadınların sünnetsiz olmasının İslam dini açısından hiçbir bir sakıncası yoktur.
     
  Bu Bölümün Hazırlanmasında Yararlanılan İslami Eserler:
 1-Fetava-i Hindiyye (16 cilt) -Din Bilginleri Kurulu Hindistan 18. yy.(Türkçe çeviri emekli müftü M. Efe)
 2-Feyzu'l Kadir(2 cilt)-Nureddin Ali el Munavi (d.1545, ö.1622)
 3-Hanımlara Özel İlmihal- Prof. Dr. Faruk Beşer 
 4-Kaynaklarıyla Büyük Kadın İlmihali-Rauf Pehlivan
 5-İhya-Gazzali

Dinlerde klitoris kesimi

Klitoris kesimi özellikle orta Afrika'da olmak üzere çeşitli din mensuplarınca uygulanabilmektedir.

Afrika kabile dinleri

Klitoris kesimi özellikle orta Afrika kabile toplumlarınca yapılan bir uygulamadır.[1] Afrika geleneklerine göre klitoris kesimi kadının temizliği ve saf bir anne olabilmesi için gereklidir. Klitoris kesimi yapılmamış kadınların evlenmesini doğru karşılamazlar. Bazı kabileler ise çocugun doğum sırasında kesilmemiş klitorise değmesi durumunda öleceğine inanırlar.[9]

Yahudilik

Etiyopya Yahudi Topluluğu (Beta Israel) tarafından dini olmayan bir törenle uygulanmaktadır. Ancak kesimin Yahudi bir kadın tarafından yapılması şartı vardır.[10]

İslam

Kadın sünneti, İslam dininin dîni bir vecibesi değildir. Birçok insanın bu olayı İslam ile ilişkilendirdiği, ama yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan gerçeğin ; kadın sünnetinin herhangi bir din tarafından desteklenmediği, buna rağmen " birçok dîni lider tarafından insanların bu işleme mahkum edildiği, dolayısıyla uygulamanın dîni engelleri geçtiği " anlatılmakta ve uygulamanın; Müslüman, Hıristiyan ve Yahudi inancına sahip topluluklarda olabildiği belirtilmektedir.[11]
Bu inançların hiçbirisinin kadın genital uzvunun kesilmesini desteklemediği hatta gerçekte; İslam Şeriatının, çocukları ve onların haklarını koruduğu vurgulanmaktadır. Kadın sünneti uygulaması yapılan ülkelerden: Etiyopya, Fildişi Sahili, Senegal, Kenya, Benin ve Gana'da yaşayan Müslüman nüfus gruplarının, Hıristiyan gruplara nazaran daha fazla kadın sünneti uygulama olasılığının yüksek olduğu; Nijerya, Tanzanya, ve Nijer'de ise, uygulama yaygınlığının Hıristiyan gruplar arasında daha çok olduğu ifadesi yer almaktadır.[11]
Bu ifadeler kadın sağlığı üzerine yapılmış ciddi araştırma sonuçları üzerine düzenlenen yayınlarda yer almaktadır.[12]
Bazı Afrika müslüman toplumlarında kadın genital uzvunda kesim yapılması (kadın sünneti) olayı,[13] bazı araştırmacılar tarafından daha çok " Afrika gelenekleri " kaynaklı olduğu şeklinde açıklanır.[14]
İslâm'da kadın genital uzvunun kesilmesinin yeri hakkında âlimler arasında bir görüş birliği yoktur. Ancak, islama aykırı olmadığını iddia edenler tarafından temel dayanak olarak Ebu Davud'da yer alan bir hadis gösterilmektedir.[15] Ebu Davud kitabında bu hadisin rivayet zincirinde kopukluklar olduğunu ve zayıf olduğunu da belirtmiştir. "Dünya Müslüman Ulemalar Birliği" genel sekreteri ve El Ezher Üniversitesi üyesi Dr. Muhammad Salim al-Awwa klitoris kesiminin islam da yeri olmadığını iddia eder ve zayıf bir hadise dayanarak hüküm verilmesini rededer.[16]


                                            ÖnSöz

    Kadın Sünneti; FGM, Kız Sünneti, İslam'da Kadın Sünneti, Vaginal Estetik gibi kavramlara  cevap olarak toplu bir kaynak olması amacıyla blog oluşmuştur. Blog yazarın kişisel görüşlerini yansıtmaz, zaten kişisel görüşlerin bir "bilgi" olarak değeri yoktur. Blog'da doğru bilgilendirmek esas kabul edildiğinden verilen bilgilerin kaynaklarının gösterilmesine çalışılmıştır.  Saygılarımla...       KADIN SÜNNETİNDE NEREYİ KESERLER


    Kadın sünnetinde iki farklı uygulama vardır: Klitorisin kesildiği ve Klitorisin kesilmeyip yalnızca üzerindeki derinin kesilerek kaldırıldığı uygulama.

1-Klitorisin kesildiği uygulama. Afrikada kabile inanışlarına ve dinlerine mensup kesimler tarafından yapılır. Kendi arasında çeşitleri vardır. En hafifi klitorisin (bızır) tamamen kesilmesidir. Ya da klitorisle beraber iç ve dış dudakların çıkarılmısı veya daha ağırı olarak vajina girişinin çıkarılması gibi çeşitleri vardır. Hangi çeşidi olursa olsun kadının cinsel ilişkiden alacağı zevki azaltır ya da tamamen ortadan kaldırır.  Bunu "sünnet" olarak isimlendirmek esasen yanlıştır. Kadın Cinsel Sakatlaması (Female Genital Mutilation-FGM) olarak isimlendirmek daha doğrudur. Buna Firavun Sünneti de denilir. Eski Mısırda, kendilerini Tanrı ilan eden ve halklarını ezen Firavunlar tarafından uygulanmıştır. O dönemlerde "Firavunların Mısır'ı" süper devlet görünümündeydi, güçlüydü ve siyasi sınırları dışında kültürel etki alanları da vardı. Ortadoğu ve Afrika, Mısır İmparatorluğunun kültürel etki alanına giriyordu. Mısır'da ortaya çıkan adetler kısa sürede diğer civar ülke ve kabilelerde özenti şeklinde uygulanıyor, Firavunların Mısır'ı kendisine özenilen bir ülke görünümünde bulunuyordu. İşte temel olarak klitorisin kesildiği Kadın Sünneti, Firavunlar dönemi Mısır'ında çıkarak Afrika ve Ortadoğuya yayılmıştı.
                                                   
                           
                             Klitorisin kesildiği "Firavun Sünneti'nin" kökeni Antik Mısır'dır.
                             Arkeolog Shandal 1963'teki çalışmasında çok sayıda "Firavun Sünneti"
                             uygulanmış kadın mumyası bulmuştur. Bu işlem Antik Mısır'da sınıf
                             farkını vurgulamak için yapılırdı. Shandal M.Ö. 5.yy. da bu işlemin
                             Afrika'ya Antik Mısır'dan yayıldığını bildirir. Bulunan mum-
                             yaların bir kısmında cinsel organ tamamen kesilip dikilerek köreltilmiş
                            (infibulasyon)  büyük çoğunluğun ise klitorisleri kesilmiştir. 
                        
2-Klitorisin kesilmediği uygulama. Yalnızca klitorisin üzerini örten deri parçasının kesilerek klitoris başının açığa çıkarıldığı uygulamadır. Tıpkı "erkek sünneti" ndeki gibidir. Klitoris asla kesilmez, üzerini örten deri kesilerek kaldırılır. Bu uygulama kızların evlendikten sonra cinsel ilişkiden daha çok zevk almaları için yapılır. Bu şekilde sünnet olan kızlar daha çabuk ve doyumlu orgazm yaşarlar.  Bu uygulama ABD ve Avrupa'da "Clitoral Hoodectomy" adı altında estetik cerrahi merkezlerinde uygulanır. Ayrıca İslam'daki kadın sünneti uygulaması da böyledir.

Female genital mutilation


                                            foreword

    Female Circumcision; FGM, female circumcision, female circumcision in Islam, is a public resource in response to such concepts as vaginal Aesthetics was formed for the purpose of the blog. Blogs do not reflect the author's personal opinion, already has a personal opinion "information" it is not as values. The information that is considered essential to inform the correct block has been tried to show the source. Sincerely ...       WHERE KESER in female genital mutilation


    Female circumcision has two different application: the clitoris is cut and application of cutting deep cut on the clitoris is removed only. 1-clitoris is cut application.  The cuts made ​​by the members of the tribal beliefs and religions in Africa. There are varieties of its own. The lightest of the clitoris (clit) is completely cut off. Or clit has inner and outer lips together çıkarılmı or varieties such as the removal of heavier as the entrance to the vagina. No matter what sort of reduces the sexual pleasure of women or completely eliminate it. This "circumcision" to name as it is essentially wrong. Female Genital Mutilation (FGM Female Genital Mutilation) is more accurate to call the. In Pharaoh also called the Sunna. In ancient Egypt, God proclaimed and implemented by themselves oppressed peoples of the Pharaohs. At that time, "Egypt of the Pharaohs" was super-state views were also strong and cultural domains beyond political boundaries. Middle East and Africa, was coming to the cultural domain of the Egyptian Empire. Menstrual emerged in Egypt as soon as implemented in the form of affectation of other neighboring countries and tribes, there were pharaohs of Egypt to him in an enviable view of the country. That's basically where female circumcision clitoris is cut, the era of the Pharaohs in Egypt Taking spread to Africa and the Middle East.


                                                   
                           
                             The clitoris is cut "Pharaoh Sunnah of" origin is ancient Egypt.
                             Shandal 1963 a large number of archaeologists working "Pharaoh's circumcision"
                             female mummy was found applied. This process class in ancient Egypt
                             It was made to highlight the difference. Shandal BC 5th century in this process
                             Africa reports that spread from Ancient Egypt. Mummies found
                             or completely cut off the genitals of blinded by planting a portion
                            (Infibulation) has cut the clitoris of the majority. 
                        
Applications where 2-clitoris cut.  Only cutting off the piece of skin covering the clitoris is an application that revealed the head of the clitoris. Just as "male circumcision" as in n. Never cut the clitoris is removed by cutting the overlying skin. After marrying the girl of this application is made ​​to take much pleasure from sexual intercourse. In this way quicker than girls who were circumcised and fulfilled live orgasm. This application in the US and Europe "clitoral Hoodectomy" is applied in the name of aesthetic surgery centers. In addition, the practice of

CİNSEL TERAPİ OLARAK KADIN SÜNNETİ

CİNSEL TERAPİ OLARAK KADIN SÜNNETİ: Plastik Cerrahi'nin Geçmişi ve Geleceği *Sarah B. Rodriguez


   Klitorisin  üzerini örten deri birçok kadının cinsel partnerleriyle birlikte orgazma ulaşmalarındaki başarısızlığın sorumlusu musudur?   Sorumlusu olsun ya da olmasın fakat uygulama (sünnet) kadınlar ve doktorlar arasında gittikçe daha popüler hale geliyor. 

   Şikago'da, ofisi Michigan Caddesi üzerinde olan bir doktor, bugün 1000 dolardan (ABD için düşük bir ücret çeviren notu.) (artı ameliyathane ücretleri) klitorisin üzerindeki deriyi kaldırma ameliyatı yapıyor. Neden? Çünkü bir kadının daha kolay orgazma ulaşabilmesı için... Klitoral deriyi alma ameliyatı, "Kadın Cinsel Organ Estetiği Ameliyatları" kategorisi içerisindedir. Söylendiğine göre bu ameliyatlar kadınlar ve doktarlar arasında gittikçe popüler olmaktadır. Bazı doktorlar hatta vajinal estetik ameliyatları yapmayan doktorlar bile bunu plastik cerrahinin geleceğinin bir parçası olarak görmektedirler

   Bu ameliyatların tarihsel geçmişinin pek olmadığı aklımıza gelebilir, aslında kadın cinsel organları üzerine yapılan ameliyatların uzun bir tarihi vardır. Kadınların cinsel partnerleriyle "doğru bir yolla" orgazma ulaşmalarına yardım etmek için tasarlanmış "bir cinsel geliştirme" -ki özellikle klitoris ameliyatları- uzun bir geçmişi vardır. Bir yüzyıldan daha fazla bir zaman önce yine bir başka Şikagolu doktor kadınların daha kolay orgazma ulaşmasını sağlamak için bir terapi uygulaması gibi kadın klitorisini örten deriyi  kaldırma ameliyatları yapmıştır. Kadın sünnetinin 1800'lerin sonlarından beri  kadınlardaki orgazm yoksunluklarının tedavisinde kullanımı klitorisin cinsel fonksiyonuyla ilgili tıbbi bir anlayışı ortaya koyar ki bu tıbbi anlayış, öncelikli olarak William Masters ve Virginia Johnson tarafından sağlanan fizyolojik delillere dayanılarak yıllardır muhafaza edilmiştir.

   Klitorisin cinsel doğasını ve onun kadın cinsel zevkindeki önemini anlamış olan bazı doktorlar, bir yüzyıldan daha fazla bir süre içinde kadınların kocalarıyla beraberken orgazma ulaşamamalarının sebebini klitoris kaynaklı bir durum olarak teşhis etmişlerdir. Böylece bu doktorlar evlilik yatağındaki bu orgazm yoksunluğunu ameliyatla tedavi edilebilen bir cinsel bozukluk olarak ortaya koydular.

   ABD'de kadın sünnetinin "cinsel iyileştirici" olarak kullanımının ilk kez belgelendirilmesi, seks sırasında kadının orgazm olmasının sağlıklı bir evliliğin önemli bir bileşeni olarak kabul edildiği 19. yy. sonlarında olmuştur.

   Kadın orgazmını sağlamak amacıyla klitoral üst deriyi alan Jinekolog Denslow Lewis dahil operatör doktorlar 1899 yılındaki Amerikan Tıp Birliği toplantısında kadın sünnetinin yararları hakkında deliller sundular.  Denslow Lewis'e göre eşler arasındaki tutkuyu, heyecanı bulmakta başarısız olan kadınların çok büyük bir çoğunluğunda klitoris üst deri yapışması vardır ve uygun bir sünnet tavsiyesiyle çoğunlukla başarılı sonuçlar elde edilecektir. Dr. Lewis 38 kadını sünnet ile tedavi etti ve her durumda tatmin edici uygun sonuçlar ortaya çıktı.

   Bu prosedür 20 yy. boyunca orgazm güçlüğü çeken kadınları tedavi etmek için kullanılmaya devam etti. 1900 yılında Şikagolu Jinekolog A. S. Waiss klitoral üst derisini aldığı R. Hanım hakkında yazdı. R. Hanım 27 yaşında ve 7 yıllık evliydi. Bu hanımın cinsel cevap verememesinin kendisini veya kocasını büyük ölçüde üzmesi, bu duruma tıbbi bir çözüm aramaları için yeterli bir sebepti.  Doktor, R. Hanım'ın klitorisini "tamamen deriyle kaplı" buldu. Doktor onu sünnet etti ve hasta "farklı bir kadın oldu." O, canlı, memnun, mutlu ve seks şimdi onu memnun ediyor diye kaydetti doktor.

     New York Poughkeepsie'de klitorisin "kadın sağlığı ve mutluluğu için" çok önemli bir organ olduğuna inanan bir doktor olan Charles Lane orgazma ulaşamayan kadınlara sünnet yaptı. Onun sünneti bir hasta üzerinde uygulamasıyla ilgili 1940 yılındaki bir makalede  -W. Hanım, 22 yaşında, yeni evli fakat  henüz orgazm olamamıştı-  "küçük bir işlem her şeyi yoluna koydu" diye belirtti Dr. Lane.

   Ve Milwamkee'de bir doktor olan C. F. McDonald 1958 tarihli bir makalede, kendisine sık sık zor ve ağrılı ilişkiden şikayet eden kadınların sünnet derisi altına gizlenmiş bir klitorisleri vardı diye yazar. Organı (klitorisi çev. notu) açığa çıkarmak için o sünnet derisini aldı. Karşılığında "çok müteşekkir hastalara" sahip oldu. McDonald 1950'lerde Freud'un vajinal orgazm teorisinin yükseldiği dönemde ameliyat yaptı. Bu teori sağlıklı ve olgun yetişkin kadınların klitoral değil vajinal orgazmını savunan bir teoridir. Bir cinsel terapi gibi öne çıkan klitoral sünnet uygulaması ise durmadı.

   Doktorlar hem yayımlarda hem de tıp camiası toplantılarında bu "küçük numarayı" yıllarca tartıştılar. 1970'lere gelindiğinde kadın sünnetinin, penisin vajinaya girdiği  heteroseksüel seks boyunca kadın orgazmını etkinleştirmek için işe yararlılığı hakkında popüler yayınlarda daha düzenli bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Ameliyat, "The Consumer Guide to Successful Surgeri" gibi kitaplarda bir seksüel gelişim ameliyatı görünümündedir.

   Playgirl ve Playboy gibi dergiler dahi kadın sünnetini işleyen hikayeler içerirler. Playgirl, Catherina Kellison tarafından iki hikaye nakletti. Catherina Kellison kendi sünneti hakkında ve ameliyattan sonra nasıl daha kolay orgazma ulaştığını yazmıştır. Onun klitorisini örten deriyi alan jinekolog, Kellison'a kadınların dörtte üçünün orgazma ulaşamadığını bunun sebebinin klitorisin üzerini kapatan deri olduğunu ve bu sünnetin bu durum için cerrahi bir çözüm olduğunu anlattı. Doktor, Kellison'a büyük ihtimalle klitoral derinin kaldırılmasının faydalarına sahip olacağını söyledi. İşlemden sonra Kellison, ameliyattan sonra kendisinin daha kolay orgazma ulaştığını belirtti.

          Playgirl ve Playboy gibi dergiler zaman zaman kadın sünnetini işleyen makaleler yayımlamışlardır. Aşağıda Playgirl'ün konuyla ilgili iki sayısı görülmektidir:                                                              
                          
                                                        "Kadınlar İçin Sünnet"  Catherina Kellison 

                                                                                                 
                                       "100 Dolarlık Ameliyatla, Milyon Dolarlık Seks Hayatı" 

   19. yy'nin sonlarından beri kaç kadına, kadın sünneti uygulandığını tahmin etmek mümkün değildir. -çünkü bu hızlı işlem genellikle doktorların muayenehanelerinde yapılmaktaydı- fakat sigortanın geri ödemeleri bunun için bir delildir.

   Mayıs 1977'de sigorta şirketi Blue Shield Association, eskimiş ve gereksiz kabul ettiği 28 ameliyat ve teşhis yöntemine kendi planlarında düzenli ödemeyi durdurmayı teklif etti. Bu 28 çeşit ameliyattan biri de klitorisin üzerini örten deriyi kaldırma ameliyatıydı. Bu bilgi kaç kadının klitorislerinin sünnetini seçtiğine gerçek bir tahmine imkan vermese de, en azından bir sigorta şirketi tarafından ödeme yapılmasının kesilmesini gerektirecek kadar bir popülerliğe sahip olduğunu düşündürmektedir. Blue Shild Association ilave olarak daha kritik varsayılan kadın orgazm eksikliği tevadisi altındaki daha kritik prosedürleri de etiketledi.

   1970'lerde kadın sağlığı ile ilgilenen feministler kadın sünnetinin kadın cinsel performansını iyileştirip iyileştirmediğini sorguladılar. Feminizm, klitorisi kadının en önemli cinsel organı olarak kucaklıyordu.


   Son zamanlarda, "Birleşik Devletler Yeni Görünüm Kampanyası" ile kadın sağlığı aktivistleri Kadın Cinsel Organ Estetik Ameliyat uygulayıcılarını protesto eden  ve kadın cinsel organ çeşitliliği hakkında kamuoyunu eğitmek için bir web sitesi kurdular.

   Yeni Görünüm Kampanyası'na benzer şekillerde popüler medya ve akademisyenler belirgin olarak yükselişe geçen bu ameliyatların kadın vücudu ve cinselliği konusunda ve tıbbın bu konudaki rolü hususunda tartıştılar. Bazı akademisyenler bu prosedürlerin kadın cinsel kapasitesini artıracağına dair kanıt yetersizliğini öne sürerek itiraz ettiler. Kadınlar seksten daha fazla zevk için bedenlerinin duruşunu düzeltmelidirler dediler. Mesela cinsel pozisyonlar ve teknikler gibi...

   Fakat feministler ve bazı tıbbi uygulayıcılar 1970'lerden beri kadın sünnetinin fizyolojik esaslı bir cinsel geliştirme-iyileştirme ameliyatı olup olmadığını sorgularlarken, bu ameliyat bugün tıpkı yüz yıl önce olduğu gibi kadınların penetratif yani penisin vajinaya girdiği seks sırasında orgazmlarını kolaylaştırmak için yapılmaya devam etmektedir.


 BU YAZI SARAH B. RODRİGUEZ'İN "FEMALE CİRCUMCİSİON AS SEXUAL THERAPY" İSİMLİ MAKALESİNDEN TÜRKÇEYE KISALTILARAK AKTARILMIŞTIR. YAZININ ORİJİNALİ İÇİN BAKINIZ:    http://www.psmag.com/navigation/health-and-behavior/female-circumcision-sexual-therapy-past-future-plastic-surgery-73229/
 
*Sarah B. Rodriguez Amerika Birleşik Devletleri Northwestern Üniversitesi Feinberg School of Medicine'de Tıbbi Beşeri Bilimler ve Bioteknik Programı öğretim görevlisidir.  Onun Kitabı olan,Female Circumcision and Clitoridectomy in the United States: A History of a Medical Treatment (Birleşik Devletler'de Kadın Sünneti ve Klitoridektomi: Bir Tıbbi Tedavinin Tarihi),   Rochester Üniversitesi Yayınları arasında 2014 'te çıkmıştır.


KARŞILAŞTIRMALI RESİMLERLE SÜNNETLİ, SÜNNETSİZ VE GENİTAL SAKATLAMA FARKLILIKLAR

(DİKKAT ! Bu bölüm medikal olmayan cinsel organ resimleri içerir. Eğer 18 yaşından küçükseniz lütfen bu bölüme bakmayınız. +18)
KARŞILAŞTIRMALI RESİMLERLE SÜNNETLİ, SÜNNETSİZ VE GENİTAL SAKATLAMA FARKLILIKLARI: 


   Kadın Sünneti aslında yalnızca klitoral derinin alınarak klitorisin açığa çıkarılması işlemidir. Genital Estetik ameliyatlarından olan iç dudakların kısaltılması veya tamamıyla kaldırılması ya da vajina daraltma ameliyatları bu kavramın dışındadır. Ayrıca Afrika'da uygulanan ve kökeni Antik Mısır Firavunlarına dayanan klitorisin tamamen alındığı ve yalnızca bir delik bırakılarak cinsel organın dikildiği "Firavun Sünneti"nin de kadın sünneti olarak adlandırılmaması gerekir. Bu işlemin Kadın Cinsel Sakatlaması ( FGM - Female Genital Mutilation) olarak isimlendirilmesi daha doğru olur. Aşağıdaki resimler bu farkları göstermek içindir:
                                                                                              Resim:1
                                                                          (Yakınlaştırmak için üzerine tıklayınız)
                               Sünnetli: Klitorisi kapatan deri alınarak, klitoris açığa çıkarılmış. (İç ve dış dudaklara dokunulmamıştır.) Bu tarz ABD, Avrupa ve Japonya gibi ülkelerde yaygınlaşmaktadır. Ayrıca İslam dininin tavsiye ettiği kadın sünneti böyledir. Amacı kadının seksten alacağı zevki artırmak ve kolay orgazm olmasını sağlamaktır.
Resim: 2
 (Yakınlaştırmak için üzerine tıklayınız)

     Sünnetsiz: Klitorisin üzeri sünnet derisi ile örtülüdür.                                                Resim: 3
                                                                        (Yakınlaştırmak için üzerine tıklayınız)              
Sünnetsiz: Yalnızca iç dudaklar kısaltılmış fakat klitoris açığa çıkarılmamıştır. Bu yönüyle kadın sünneti kapsamına girmez..  Buna tıpta Labiaplasti denilir. İç dudakları (Labia Minora) uzun ve sarkık olan hanımlarda, iç dudakların kısaltılması işlemidir. Estetik amaçlarla yapılır. 
                                              Resim: 4
                                                                   (Yakınlaştırmak için üzerine tıklayınız)
Genital Sakatlama: Afrikada yaygındır. Kökeni Antik Mısır'dır. Bu işlemin uygulandığı bir çok kadın mumyasına rastlanmıştır.  Bir çok çeşidi vardır. En hafifi klitorisin tamamen kesilmesidir. Klitorisle birlikte iç ve dış dudaklar ve daha ağırı olarak döl yolunun çıkarılması gibi tiplemeleri vardır. Genelde klitoris, iç ve dış dudaklar tamamen kesilir ve vajina girişinde küçük bir delik bırakılarak cinsel organ tamamen dikilir.  Bu işlemin  "sünnet" olarak adlandırılmaması gerekir. Kadının cinsellikten alacağı zevki ortadan kaldırır.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                                                                                                                                                                  AFRİKA


POKOT KABİLESİNDE FİRAVUN SÜNNETİ YA DA GENİTAL SAKATLAMA. Bir Afrika Geleneği.


 Geleneksel adıyla "Firavun Sünneti", Kadın Cinsel Sakatlaması (FGM) olarak da bilinir. Firavun Sünneti'nin çeşitleri vardır.  Kadın cinsel hayatında çok önemli bir yeri olan klitorisin kısmen veya tamamen kaldırılması ya da klitorisle birlikte vajinal dudakların kaldırılarak vajinanın küçük bir delik bırakılarak dikilmesi gibi çeşitli uygulamaları vardır. Bu uygulama kadının cinsel ilişkiden alacağı zevki ortadan kaldırır. 
  Firavun Sünneti ya da Genital Sakatlama,  klitorisin kesilmediği, yalnızca klitoral üst derinin kaldırıldığı  "Kadın Sünneti" ile  sıklıkla karıştırılmaktadır. Halbuki bu ikisi kadın cinsel sağlığına etkileri ve  sonuçları itibarıyla da  birbirinden tamamen farklı uygulamalardır. 
  Afrika'da yaşayan Pokot kabilesi her yıl Kasım ve Aralık aylarında düzenlenen törenlerle kızları "Firavun Sünneti"ne yani genital sakatlamaya tabi tutmaktadır. Hükümetin yasaklamasına rağmen bu işlem kırsalda devam etmektedir. Klitoris ve vajinal dudaklar kesilmektedir. Bu ritüel evliliğe bir geçiş olması amacıyla yapılmaktadır. Afrika'da Firavun Sünneti'nin yapılmasındaki genel inanç, "doğum sırasında bebeğin başının klitorise dokunması halinde bebek ve annenin öleceği ve bu amaçla klitorisin kesilmesi gerektiği" şeklindedir. Bu amaçla Afrikalı kabileler arasında klitoris kesimini içeren Firavun Sünneti yaygındır. Bu ritüeli uygulayan Afrikalı toplumlardan birisi de Pokot Kabilesi'dir.

    Aşağıdaki fotoğraflar Reuters Fotoğrafçısı Siegfried Modola'nın objektifinden çıkmış olup, Firavun Sünneti olmayı bekleyen Pokot Kabilesi üyesi kızları göstermektedir. Kızların klitoris ve vajinal dudakları yukarıda da değinilen bazı batıl inançlar sebebiyle kesilmektidir. Firavun Sünneti'nin kökeni Antik Mısır olup, buradan tüm Afrika kıtasına yayıldığı bilinmektedir. Antik Mısır'da sınıf farkını vurgulamak için uygulanırdı.


                               
                                    Resim 1
                     Firavun Sünneti için battaniyeye sarınarak ve ağlayarak sıra bekleyen bir Pokot kızı.
Battaniyeler, Afrika'da kadın 
ve erkek sünnetlerinde geleneksel olarak sünnet kıyafeti yerine kullanılırlar.     Geleneksel adıyla "Firavun Sünneti", Kadın Cinsel Sakatlaması (FGM) olarak da bilinir. Firavun Sünneti'nin çeşitleri vardır.  Kadın cinsel hayatında çok önemli bir yeri olan klitorisin kısmen veya tamamen kaldırılması ya da klitorisle birlikte vajinal dudakların kaldırılarak vajinanın küçük bir delik bırakılarak dikilmesi gibi çeşitli uygulamaları vardır. Bu uygulama kadının cinsel ilişkiden aldığı zevki ortadan kaldırır. 

                                   
                           Resim 2
                                        Firavun Sünneti için hazırlanan bir Pokot Kabile üyesi kız 

   POKOT KABİLESİ HAKKINDA DİĞER BİLGİLER: 

    POKOT KABİLESİNİN DİNİ İNANCI: Pokot Kabilesi Paganizme inanır. Onların inancında Evren, "Aşağı Evren" ve "Yukarı Evren" olmak üzere ikidir.  Yukarı Evren uzak ve bilinmeyenlerle doludur. Orada Pokot Kabilesi'nin tanrıları olan Tororot, Asis (Güneş tanrısı) ve Ilat (yağmur tanrısı) yaşar. Aşağı Evren'de ise insanlar, hayvanlar ve bitkiler yaşarlar. İnsanlar dua ve kurban yolu ile tanrılarla iletişim kurarlar. Her erkek ve kadın yaşadığı bölgenin refah ve barışından sorumludur. 
    POKOT KABİLESİNDE TÖRENLER: Kabile'de törenlerin temelini bireylerin ve toplulukların sosyal hayattaki geçişleri oluşturur. Bunlar arasında kadınlığa geçiş töreni(Firavun Sünneti), erkekliğe geçiş töreni, doğumdan sonra anne ve bebeğin temizlik töreni, erkekler için yaş töreni, hasat töreni, şifa törenleri sayılabilir.
    POKOT KABİLESİ'NDE SANAT: Pokot Kabilesinde şarkıcılık, hikaye anlatımı, dekoratif sanatlar ve özellikle bedensel süsleme oldukça değerli sanatlardır.

                                 
                                     Resim 3 


                                                                     
                                 
                                         Resim 4
 Firavun Sünneti için battaniyeye sarılarak ve kutsanarak
 hazırlanan kızlar (Resim 3-4) 
                                   
                                                                     

                                                      
                                                            Yukarıdaki fotoğrafları çeken 
                                                         Reuters fotoğrafçısı Siegfried Modola                                            
   KADIN SÜNNETİ ÜZERİNE BİLİMSEL BİR DERLEME

Kadında sirkumsizyon (sünnet) ve genital mutilasyon (kadın cinsel sakatlaması)
***Prof. Dr. Ercan Yeni
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, Şanlıurfa
   Kadında yeterli cinsel uyarı varlığında “cinsel cevap döngüsü” denilen ve cinsel arzu, uyarılma, orgazm ve orgazm sonrası çözülme-gevşeme ile  sonuçlanan evreler ortaya çıkar. (Masters ve Johnson-1966), (AFUD-1998) Kadında cinsel fonksiyon bozuklukları da cinsel döngüye uygun olarak kadında stres oluşturacak şekilde, cinsel cevap döngüsünün herhangi bir aşamada bozulması ve/veya cinsel ilişkide ağrı duyulması olarak tanımlanmış ve cinsel istek, uyarılma, orgazm ve cinsel ağrı bozukluğu olmak üzere dört ana kategoriye ayrılmıştır. Kadınlardaki cinsel fonksiyon bozukluklarının %38-63 gibi yüksek oranlarda olduğu yapılan geniş katılımlı çalışmalarla tesbit edilmiştir. Bunun fiziksel, biyolojik, psikolojik, duygusal ve kişiler arası ilişkiler gibi bir çok sebebinin varlığı belirtilmiştir. Kadında sirkumsizyon (sünnet), Kadında cinsel fonksiyon bozukluklarının tedavisinde yer alabilen klinik bir durumdur.
   Antropologlar kadın sirkümsizyonunun  tarihteki başlangıcı hakkında görüş birliğine varamamışlardır.  Günümüzde de medikal ve paramedikal bir çok amaç ile azımsanmayacak bir oranda uygulamalar sürmekte, özellikle kadın cinsel yaşamı için önemli bir klinik durum olarak ilgi çekmektedir.
Klitoral fimozis ve medikal sünnet
   Normal anatomik yapılanmada vajinadaki küçük dudakların küçülmesi ve beraberinde klitorisi örten derinin tam olarak geri sıyrılmasıyla klitoral glansın yani kiltoris başının bütünüyle açığa çıkması gerekmektedir. Klitorisi örten derinin tam olarak geri sıyrılmasına rağmen klitoris başının açığa çıkmamasına “klitoral fimozis” denir. Dr. Munarriz ve arkadaşları, cinsel fonksiyon şikayeti olan kadınların %22 sinde klitoral fimozis rapor etmişlerdir. Önerilen cerrahi teknik,  prepusyumda (klitorisi örten deride) ve glandüler dokudaki yapışıklıkların çözülmesi ve cinsel uyarılmada klitorisin kolayca dışarı çıkmasına imkan tanıyacak şekilde prepusyumun (klitorisi örten derinin), sirkumsizyonudur(sünnet edilmesidir). 
   Sirkümsizyonun (sünnetin), lokal anestezi altında, Rathmann klempi gibi özel dizayn edilmiş ekipmanlar veya standart cerrahi malzemeler kullanılarak kolaylıkla uygulanabildiği, sünnet sonrası kozmetik sonuçların son derece başarılı bulunduğu, cinsel uyarılma ve orgazm bozuklukları başta olmak üzere cinsel fonksiyon bozukluklarının %90’lara varan oranlarda düzeldiği tesbit edilmiştir. Tıbbi-kozmetik sebeplerle yapılan medikal kadın sünneti,  “female genital mutilasyon” ile yani kadın genital organlarının kültürel, dinsel ya da başka amaçlarla hasarlandırılması işlemiyle karıştırılmamalıdır.
Genital mutilasyon (FGM)
Female genital mutilasyon (FGM),  kadın dış genital organlarının kültürel, dinsel ya da başka amaçlarla çeşitli düzeylerde kesilerek hasarlandırılmasıdır. Günümüzde, dünya genelinde  120-150 milyon kadının bu uygulamaya tabi tutulduğu ve her yıl yaklaşık 2 milyon kızın bu riskle karşı karşıya bulunduğu tahmin edilmektidir. Female Genital Mutilasyon  (kadın cinsel sakatlaması)1990’lı yıllarda uluslararası toplumun gündemine girmiş,  WHO (World Health Organization), UNICEF (United Nations International Children’s Emergency Fund) ve UNFPA (United Nation Population Fund)’ nın ortak raporunda tanımlama ve sınıflaması yapılarak mücadele kapsamına alanmıştır. Bu rapora göre FGM yani kadın cinsel sakatlamasının 4 tipi tanımlanmıştır. 1- Klitorisin bir kısmının kesilmesi, 2-Klitorisin tamamıyla beraber küçük dudakların kesilmesi, 3- Ufak bir açıklık bırakılacak şekilde dış genital organların tamamının kesilmesi 4- Sınıflandırılamayan olguya özgü diğer uygulamalar. FGM bir çok  kalıcı ve tedavisi mümkün olmayan sağlık sorunlarına neden olmaktadır.

*** Bu yazı Prof. Dr. Ercan Yeni’nin  Kadın Cinsel Sağlığı-Kadında Sirkumsizyon ve Genital Mutilasyon  isimli çalışmasından fazla teknik detaylara girmeden özetlenerek ve tıbbi terimler okuyucunun anlayabileceği şekilde sadeleştirilerek buraya alınmıştır.
   Dip Not: Kadın Medikal Sirkumsizyonu, günümüzde daha çok Estetik Cerrahi Merkezlerinde klitoris estetiği yada klitoral hood isimiyle yapılmaktadır.
Bu bilimsel makalenin orjinali için bakınız: Kadında Sirkumsizyon ve Genital Mutilasyon. Türk Andorloji Derneği,  Androloji Bülteni Yıl : 2004; Sayı: 18, Sayfa: 261-264                                                                                Medikal Sünnet                                                                
                   Klitoral üst derinin alınarak klitorisin açığa çıkarılması işlemi ve dikiş atılması.                                                           

                                                    Sünnetten önceki ve sonraki görünüm.


Labioplasti (iç dudak estetiği) nedir?
Labioplasti, iç dudak estetiği, labia minoraların kesilerek estetik düzeltilmesidir...Yüz estetiği, burun estetiği, göğüs estetiği, karın estetiği operasyonları, kalça estetiği ve cinsel estetik ameliyatları....

Son yıllarda vücudunu genç tutmak ve daha güzel bir görünüme sahip olmak için bayanlar adeta bir yarış halinde.

Cinsel estetik ameliyatlarının başında "labioplasti" ameliyatları yer almaktadır.
Tarafımızca yapılan labioplasti (iç dudak estetiği) ve vajina estetiği ile ilgili ameliyatlar Jinekolog Op. Dr. Süleyman Eserdağ tarafından yapılmaktadır.
Dr. Süleyman Eserdağ, estetik alanında dünya lideri ECAMS (Avrupa Koleji Estetik Tıp ve Cerrahisi) fakültesinde genital estetik böümünün başkanıdır. Ülkemizde ve tüm dünyada vajina estetiği uygulamaları ile ilgili uluslararası kurslar düzenlemektedir. Aynı zamanda ABD'de Prof Adam Ostrzensky tarafından 'İleri Kozmetik Jinekoloji' (Advanced Cosmetic Gynecology) sertifika sahibidir.  1998 yılından bu yana 3000'den fazla hastaya farklı vajina estetiği uygulamaları yapmıştır.

Amerika ve Avrupa ülkelerinde başlayan vajinal estetik ameliyatlar artık ülkemizde de son yıllarda sık olarak tercih edilen kozmetik operasyonlar arasındadır.


Genital kozmetik (estetik) operasyonlar arasında en sık olarak iç dudak estetiği (labioplasti) ve vajina sıkılaştırma- daraltma (vajinoplasti) ameliyatları gelmektedir.
Labioplasti, vajen girişinde normalden iri, geniş, kırışık ve sarkmış durumlarındaki genital iç dudakların kesilerek estetik olarak küçültülmesi ameliyatlarına verilen isimdir. 

Jinekolog hekimler tarafından genital estetik ameliyatları içinde yer alan labioplasti ameliyatlarına "iç dudak estetiği" da denilebilmektedir.

Labioplasti ameliyatları, kişilerin istedikleri şekilde dış genital bölgeden memnun kalabilmeleri amacıyla yapılan vajen estetik ameliyatlar grubundadır.

Labioplasti ameliyatlarının kozmetik amaçları haricinde işlevsel yararları da bulunmaktadır.
Neden bazı kişilerde iç dudaklar normalden büyüktür?
İç dudakların normalden iri ve geniş olması genelde doğuştan gelen bir durumdur. Özellikle ergenlik döneminde hormonal etki ile birlikte artmaktadır.
Bu durumun aslında bir hastalık olmadığını, yalnızca kişiden kişiye değişen anatomik (yapısal) bir varyasyon olduğunu da söyleyebiliriz.
Diğer taraftan bazı kişilerde kronik tahriş olma (mantar enfeksiyonu, kaşıntı veya sürtünme gibi), ırsi (genetik) nedenlere bağlı olarak iç dudaklar normalden daha iri, geniş yüzeyli, kırışık ve sarkık olabilir. Hormonal nedenler arasında androjen hormonu alınması da labial hipertrofi sebebidir. 
Dudakların çekilmesi ve yapılan doğumlar da iç dudkalarda sarkma ve genişlemelere neden olabilir.
Ayrıca ilerleyen yaşlarda aynı tüm vücudumuzun cilt dokusunda olduğu gibi iç dudaklarda da sarkma, saçaklanma ve kırışıklıklar artabilir.
Yine hormonal nedenlere bağlı genital iç dudaklarda renk koyulaşmaları ve esmerleşmeler de ortaya çıkabilir.
İç dudaklar neden sarkar? Labial hipertrofi nedir?  >>>
Bazı durumlarda ise doğuştan tek taraflı asimetri söz konusu olabilir (Labial asimetri). Labial asimetri durumlarında yapılan labiyoplasti operasyonları da son derece yüz güldürücüdür.
Hastalarımızın bir kısmı iç dudaklarındaki büyümenin ergenlik döneminde ortaya çıktığını, bir kısmı da doğuştan beri hep var olduğunu bizlere iletmektedirler.
Tarafımıza başvuran hastalarımızdan çok az kısmında ise çocukken geçirilmiş trafik kazaları veya bisiklet kazaları gibi genital travmalar sonucunda iç dudaklar zarar görmüş olabilir. Bu hastalarda da cinsel estetik ameliyatlar oldukça yüz güldürücü olmaktadır.

Problemli iç dudak görünümleri (Vajen estetik ameliyat öncesi)   >>>
Vajinal Estetik Terminolojisi
Tıbbi literatürde "labium" iç dudak, "labia" da çoğulu yani iç dudaklar anlamına gelmektedir. İç dudaklar , labium minus pudendi veya "nymphae" olarak da bilinir. ("Nimfa" olarak okunur).

İç dudaklar "labia minora" yani küçük dudaklar veya "labia interna"  olarak da geçmektedir. Dışta duran "büyük dudaklara" da "labia majora" veya "labia externa" adı verilir.
İç dudakların normalden iri ve sarkık olması ise "labial hipertrofi" adı ile bilinir.

Labioplasti ameliyatı da iç dudakların estetik olarak düzeltilmesi anlamına gelir.

Cinsel estetik ameliyatlar içinde en sık yapılan ameliyat olan labioplasti, latin dillerinde "labiaplasty veya labioplasty" olarak geçmektedir.
İç dudakların kısaltılarak estetik bir görünüm kazandırılması "labio minora estetiği" veya "labio minora reduksiyonu" olarak da bilinmektedir.
Tarihçe
Tarihsel kayıtlara bakıldığında iç dudakların kesilererek çıkartılması ameliyatları, eski Mısır'da Firavun döneminde dahi yapılmaktaydı.

Halen günümüzde bazı ülkelerde geleneksel olarak  okul çağı geldiğinde rutin olarak uygulanmaktadır.

Genital estetik ameliyatları arasında yer alan labia minora estetiği (labiaplasty) özellikle son yıllarda çok daha sık olarak tercih edilmektedir.

İç dudakların normalden büyük olmasının ne tür zararları olabilir?
İç dudakları normalden geniş ve iri olan bayanlarda öncelikle özgüven eksiklikleri ve psikolojik olarak kendilerini partnerlerine karşı yetersiz hissetmeleri gibi sorunlar ortaya çıkar.

Doğal olarak güzel ve estetik görünmek her kadının hakkıdır. Cinsel organın şekilsizliği kişilerin sosyal ortamlarda rahat hissedememelerine, cinsel ilişkide kendilerini iyi hissetmedikleri için ilişkiden haz alamamalarına, ilişkide hazza değil kendi vucutlarındaki eksikliklere konsantre olmaya ve tüm bunların bir sonucu olarak da kolay arkadaşlıklar kuramamalarına neden olabilir.
Vajeni veya dış genitalyasından memnun olmayan pek çok genç kız veya kadın karşı cinsle sosyal arkadaşlıklardan bile kaçınabilmektedirler. Hatta, kliniğimize başvuran pek çok kişi bu probleminden ötürü evlenemediğini bile bize itiraf etmiştir.
Labial hipertrofi sorunu yaşayan bayanların pek çoğu sıkı pantolon, tayt ve bikini giymekten kaçınmaktadırlar, sosyal ortamlardan rahatsız olurlar. Kendilerini adeta "herkesin seyrettiği düşüncesi" onları son derece rahatsız eder. Bu durum plajlarda ve arkadaşlık ortamlarında çok daha da belirgindir. Bu sorunu yaşayan çoğu bayan hayatları boyu pantolon yerine etek giymeyi tercih ederler.
Diğer taraftan geniş, sarkık ve bol kıvrıntılı dudakların içlerinde enfeksiyon gelişme riski (vulvit ve vaginit) artmaktadır. Sık enfeksiyonlar vajen akıntılarına ve vajen bölgesinde hoş olmayan kokulara neden olabilmektedir.
Bazı bayanlar da iç dudakların sarkıklığından ötürü cinsel ilişkide penetrasyon (penisin vajene girmesi) sırasında gerilmeye bağlı ilişki sırasında acı çektiklerini söylemektedirler (disparonia).
Çok nadiren de olsa bazı bayanlar iç dudakların vajen girişini kapatmasından ötürü idrar yaparken zorlanma, ıkınarak idrar yapma ve idrarın bacaklara akması gibi şikayetlerde de bulunmaktadırlar. Hatta bu kişilerde idrar yolu enfeksiyonları ve sistit riskleri de artmaktadır.

İç dudakların görünümünde kültürler arası görüş farklılıkları 
İç dudakların normalden geniş ve uzun olması batılı kültürlerde can sıkıcı ve utanma sebebi olmasına rağmen, bazı kültürlerde bu durum oldukça hoş ve seksi bulunmaktadır.

Örneğin Japonya'da iç dudaklarda genişlik ve uzunlukla giden "kelebek görünüm" bir hayli çekicidir.
Yine bazı Afrika ülkelerinde küçük yaşlardan itibaren genç kızların iç dudakları çekilerek uzatılmaya çalışılmaktadır.
Diğer taraftan Afrika kıtasında bazı müslüman ülkelerde "kadın sünneti" de bir hayli yaygın bie töredir (Mali, Mısır, Samali, Sudan gibi ülkelerde).

LABİOPLASTİ AMELİYATI ÖNCESİ
Labioplasti (labiaplasty, labia minora estetiği) faydaları nelerdir?
İç dudak estetiği, labioplasti, labial hipertrofi durumlarında labia minoraların kısaltılmasıdır.
Vajen estetiği içinde yer alan labioplasti (labiaplasty) ameliyatları  herşeyden önce kişilerde özgüven artışına neden olmaktadır. Genital estetik ameliyat sonrası kendilerini çok mutlu ve huzurlu hissetmektedirler. Bu durum hayata tüm bakışlarını bile olumlu yönde etkilemektedir.

Vajen estetik operasyonları ve labioplasti ameliyatı olan bayanlar partnerlerine karşı artık çok daha rahattırlar. Bu hastalar cinsel ilişkiye daha iyi konsantre olduklarınadan ötürü ilişkiden daha fazla haz almaktadırlar.
Eğer önceden idrar yaparken zorlanma şikayetleri de ameliyattan sonra son bulacaktır.
Genital estetik ameliyat sonrası sistit, idrar yolları enfeksiyonu, mantar enfeksiyonları ve genital enfeksiyonlar da daha nadir olarak görülmektedir.
Diğer taraftan bu bayanlar eskisene göre çok daha hür ve mutlu bir şekilde dar pantolon, bikini ve tayt giyebilecekler, sosyal ortamları paylaşabileceklerdir.
Labioplasti ameliyatları cinsel ilişkideki hazzı azaltır mı?
Hayır.  Daha önce de belirtildiği gibi fazla dokuların çıkarılması kişideki özgüveni arttırdığı için uyarılma ve hazzı da olumlu yönde etlikelemektedir.

Daha önceden doğum yapmamış bayanlar labiyoplasti olabilir mi?
Evet.  Önceden doğum yapmamış kadınlar ve genç kızlar labiyoplasti olabilirler. Labiyoplasti ameliyatı gebelik için asla bir engel değildir.

Labiyoplasti operasyonu olan bayanlar ileride rahatlıkla normal doğum veya sezaryen ile doğum yapabilirler.
Bakire bayanlar labiyoplasti olabilir mi?
Evet.  Bakire yani daha önceden hiç cinsel ilişkiye girmemiş bayanlar labioplasti ameliyatı olabilirler. Labioplasti ameliyatları kızlık zarına (hymen) asla zarar vermez.
Çünkü kızlık zarı vajen estetik ameliyat bölgesinden 3-4 cm daha içeride bulunmaktadır.

Labioplasti ameliyatı öncesi neler yapmam gereklidir?
Labioplasti öncesinde, ameliyata karar verdikten sonra gelmeden bir hafta öncesinden kliniğimizi arayarak randevu almanızı öneririz. Ameliyatları kliniğimizde ve genellikle sabah satlarinde (saat 9-9.30 gibi) yapmaktayız.

Ameliyata gelmeden önce etek traşınızı güzel bir şekilde yapın, duşunuzu alın ve eğer lokal anestezi ile işlem yapılacaksa TOK karınla kliniğimize geliniz.

Genel anestezi konusunda ısrarlı olan hastalarımızın ise en az 8 saatlik bir açlık süresini doldurmaları gereklidir. Bunun için bir gün öncesinde gece saat 24'den sonra hiç bir şey yiyip içmemelerini öneririz.

Size ameliyat sonrası kullanacağınız ilaçlarınız telefonla önceden bildirilecektir. Size önerilen bu ilaçlarınızı da yanınızda getirmenizde fayda olacaktır.

Labia minora estetiği öncesi yaptırmam gereken laboratuar testler var mı?
Hayır.
  Kliniğimizde lokal anestezi eşiliğinde yaptığımız labioplasti ameliyatları öncesinde yaptırmanız gereken herhangi bir laboratuar testi bulunmamaktadır.

Daha önceden kronik bir hastalığınız (kan hastalığı, romatizma, yüksek tansiyon, astım, kalp hastalığı, sara hastalığı, şeker hastalığı gibi), ilaç alerjiniz veya kanda bir enfeksiyon taşıyıcılığınız (hepatit B veya Hepatit C gibi) mevcut ise bunu bize bildirmeniz gereklidir.

Yine, eğer sürekli olarak ilaç kullanma durumunuz var ise de bizi bilgilendiriniz. Ancak özel durumlarda bir takım kan tetkikleri istenebilir.

Hastalarımızdan en sık olarak ne tür bir labioplasti istemi olmaktadır?
Kliniğimizde başvuran hastalar en sık olarak labia minoraların tamamen kesilip çıkartılmasını bizden istemektedirler. Bu şekilde kendilerini daha rahat hissettiklerini ifade etmektedirler.

Labia minoralar tamamen çıkartıldıktan sonra dışarıdan bakıldığında "venus yarığı" (venus cleft) oluşur, hoş ve estetik bir genital görünüm ortaya çıkar.

Venus cleft ve Camel Toe Ne Demek  ??? 

Bazı hastalarımız ise iç dudakların bir kısmını kalmasını arzulamaktadırlar. Tarafımıza başvuran hastalarımızın ameliyatlarını planlarken iç dudak yapısının durumunu ve hastalarımızın isteklerini mutlaka göz önüne alıp, ona göre ameliyatları gerçekleştirmekteyiz.

LABİOPLASTİ AMELİYATI SIRASINDA
Labioplasti ameliyatları ortalama ne kadar sürer?

Labioplasti ameliyatları ortalama olarak 45 dakika sürmektedir. Eğer aynı seansta vajina daraltma veya klitoris derisinin gerilmesi de yapılacaksa bu süre uzamaktadır. Böylelikle dış genital alan daha  estetik bir hal alır.

Labioplasti ameliyatlarında ne tür anestezi yöntemleri kullanılır?
Cinsel estetik ameliyatları genelde kliniğimizde ve lokal anestezi (bölgesel uyuşturma) eşliğinde yapmaktayız.  Bu şekilde hastalar genel anestezi riskine de maruz kalmamış olurlar. Ancak genel anestezi için ısrar eden hastalarımızda uyutularak yüzeyel anestezi altında da işlem yapılabilmektedir. Yüzeyel anestezi sedasyon yani "damar içine rahatlatıcı ilaç enjekte edilerek" yapılmaktadır.

Bölgesel uyuşturma ile ameliyatları yapılması planlanan hastalarımızın kliniğimize TOK karınla gelmelerini öneririz. Genel anestezi isteyen hastalarımız ise 8 saatlik bir açlık süresine sahip olmaları gerekmektedir. (Ameliyat öncesi bilgi verilecektir).

Labioplasti ve cinsel estetik ameliyatlarında acı duyacak mıyım?
Hayır.
  Tüm cinsel estetik ve labioplasti ameliyatı işlemleri sırasında hastalarımız asla acı hissetmezler. Hatta ameliyatı hastalarımızla konuşarak ve rahatlatıcı bir meditasyon müziği eşliğinde yapmaktayız.

Aynı seanta hem vajina daraltma hem de iç dudak estetiği (labioplasti) yapılabilir mi?
Evet, b
u mümkün !!!.  Eğer dokunuzun yapısı uygunsa ve kaldırabilecekse lokal anestezi eşliğinde tek seansta hem daraltma hem de dudak estetiği yapabilmekteyiz.

Aynı seanta hem klitoris cilt düzeltmesi hem de iç dudak estetiği (labioplasti) yapılabilir mi?
Evet, bu mümkün !!!.
  Ve Hastaların pek çoğunda klitoral cilt düzeltilmesinin de eş zamanlı yapılması gerekmektedir.DR. SÜLEYMAN ESERDAĞ'ın NOTU:
Son yıllarda genital estetik ameliyatlarına hastalar tarafından artan bir trend söz konusudur.
Pek çok jinekolog hekim de bu konuda deneyim kazanmaya çalışmaktadır.
Kendi gözlemlerimize göre hekimler genellikle hastalarında iç dudak kısaltma ameliyatlarını yapmakta, sarkık ve belirgin halde duran klitoris üstü deri çıkıntılarına müdahele etmekten çekinmektedirler. 
Ancak burada unutulmaması gereken nokta; klitoris cilt yapısı da sarkık ve kabarık ise "labium" adı verilen iç dudakların kesilmesinden sonra klitoris ortada "mikropenis benzeri" daha da belirgin bir hale gelebilir. Bu çirkin görünüm de çok ciddi psikolojik rahatsızlıklara neden olabilir. Bu nedenle uygun hastalarda eş zamanlı olarak labioplasti ile birlikte mutlaka klitoris cilt düzeltilmesinin de yapılmasını önermekteyiz. Gerektiği durumlarda klitoral deri gerilebilir, çıkıntıları azaltılabilir, üzerinde kırışıklıklar var ise düzeltilebilir. 

Klitoral düzeltme cinsel hazzı bozar mı?
Hayır.
1998 yılından bu yana 3000 'in üzerinde hastamızın genital estetik ameliyatlarını gerçekleştirdik.

Klitoris, iç dudakların üst kısmında cilde gömülü erektil bir organdır. Dolayısıyla bu ameliyat sırasında klitoris zarar görmemektedir.

Klitorisin cilt dokusunun inceltilmesi hem kişiye güzel ve estetik bir görünüm sağlar hem de cinsel hazzı arttırır. Bu nedenle klinik olarak gerekli görüldüğü durumlarda klitoris cildinin düzeltilmesini de mutlaka öneririz.

Kliniğimizde vajen estetiği olan hastamızdan ilginç öyküler  >>>

Labioplasti ve genital estetik ameliyatları hastaya özel olarak planlanmalıdır...
Evet.
  Bu çok önemli bir konudur. Labioplasti ameliyatları öncesi hastamızı önce muayene etmekte, bilgiler vermekte ve öneriler sunmaktayız.

Yapılacak estetik ameliyatlarda  bizim uzman görüşümüz, kişinin beklentileri ile dokusunun durumu son derece önemlidir. Örneğin bazı bayanlar iç dudakların görünmeyecek kadar kısa olmasını isterken, bazıları biraz daha uzun kalmasını isteyebimektedirler.

Cinsel estetik ameliyatlarında son yıllarda hastaların en büyük tercihleri "venus klefti" nin oluşturulmasıdır. Böylelikle vulva adı verilen dış genital alanda "bebeksi bir görünüm" elde edilir.  


Venus Cleft ve Camel Toe Ne Demek  ???

Labioplasti ameliyatının riskleri var m
ıdır?
Güvenli ve tecrübeli ellerde yapıldığı zaman her ameliyatta olan enfeksiyon ve kanama haricinde bir risk bulunmamaktadır. Cinsel estetik ameliyat sonrası pansumanlarınızı başkasından destek almadan kendi başınıza yapabilirsiniz.

Pansumanlarınız enfeksiyon gelişme riskini azaltacak ve yara iyileşme sürecini hızlandıracaktır.


UYARIYORUZ:
Labioplasti ve diğer genital (cinsel) estetik ameliyatları ÇOK MASUM DEĞİLDİR.
Yanlış uygulanan ameliyat teknikleri kalıcı genital "sakatlanmalara" ve cinsel ilişki problemlerine neden olabilir.

Bu tür kozmetik operasyonlar anatomik bilgi ve tecrübe gerektiren, mutlaka deneyimli ellerde yapılması gereken ameliyatlardır. Kanama, enfeksiyon, doku içine kanama (hematom) ve dikişlerin açılması gibi komplikasyonları vardır. Dikişlerin tutmaması yara iyileşme sürecini uzatır, enfeksiyon riskini arttırır.
Ayrıca ameliyat sonrası kişinin isteklerine uygun olmayan görünümler psikolojik rahatsızlıklara ve depresyona zemin hazırlar. Bu nedenle uygun doktor seçimi, merkezin donanımı, hijyeni ve güvenirliliği son derece önemlidir.
Genital estetik ameliyatı olmadan önce jinekoloğunuza bu ameliayatı ne kadar süredir ve kaç tane yaptığını sorunuz, daha önce yaptığı hastalarından ameliyat ÖNCESİ ve SONRASI resimleri görmek istediğinizi belirtin.
 

LABİOPLASTİ AMELİYAT SONRASI DÖNEM
Labioplasti sonrası acı duyacak mıyım?
Labioplasti ameliyat öncesi ve sonrası resimler

Ameliyat sırasında acı hissetmezsiniz.  Ancak ameliyatı olduğunuz günün gecesinde bir miktar ağrınız olabilir.
(Yandaki Resim- Labioplasti ameliyat öncesi- sonrası resim)


Daha önceden size önerdiğimiz antibiotik ve ağrı kesici ilaçları kullanmanız, buz uygulamanız şikayetinizi giderecektir. Ayrıca giderken üstünüze rahat bir pantolan veya eşofman giymenizi öneririz.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder