10 Şubat 2018 Cumartesi

Ba - Al Barium , Aluminium Chemtrail

     
Do you call upon Ba'l and forsake the best of the creators,
 Ba - Al  أَتَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ 
123-136-Tevrat. İlyas da gönderilen peygamberlerdendir. Yani yukarıda "Gerçekten biz onların arasına uyarıcı peygamberler gönderdik." (Saffât, 37/72) buyurulduğu üzere, uyarı için gönderildiklerine yemin edilen peygamberlerden, o da İsrailoğulları peygamberlerinden (İlyas b. Yâsîn) ki Harun (a.s.)'un torunlarından denilmiştir. (En'am Sûresi, 6/85. âyetin tefsirine bkz.)
BA'L: Bir putun ismi ki yirmi arşın boyunda, altından ve dört yüzlü bir put olduğu söyleniyor. Kim bilir konduğu kaidesi ne kadardı? Hâlâ Şam'da Ba'lebek kasabası bu ad ile anılmaktadır. İlyasîn'e selam olsun.
İLYÂSÎN: İlyas, demektir. Bazı kırâetlerde okunduğundan her iki kırâete de uygun olması imlâsı için şeklinde yazılır.
YASÎN: İlyas (a.s.)'ın babası olmakla Âl-i Yâsîn yine İlyas demek olur. Yâsîn bir de Resul-i Ekrem'in isimlerinden olduğuna göre bazıları Âl-i Yâsîn'den maksadın, Muhammed ümmeti olduğunu söylemişlerdir. Herhalde denilmeyip buyurulması, bir tevriyeden uzak değildir. "Âl-i Yâsîn" kırâeti de bu tevriyede açıktır. İmlâda vasledilmeyip de iki kırâete uygun şekilde yazılması da bu tevriyenin birkaç yönden gerekli olduğuna işaret eder. Şu halde demek olur ki, burada "Selam İlyas'a" denirken; "Selam Muhammed âline" mânâsına bir de tevriye kastedilerek buyurulmuş ve bundan dolayı olmalıdır ki selam fıkraları da burada bitirilmiş, Lût ve Yunus kıssalarında daha çok "Bak uyarılanların sonu nasıl oldu?" (Sâffât, 37/73) ifadesine dikkat çekilmiştir. Bu tevriyeye göre "O mümin kullarımızdandır." İlyas'a ve Yâsîn'e ait olabilir demekti 


124. When he said to his people: Do you not guard against evil)?
125. What! do you call upon Ba'l and forsake the best of
 the creators,
126. Allah, your Lord and the Lord of your fathers of yore?
r.

Sutra SütreThe preferred distance between the personintending to perform salat and their Sutra Sütre : The evidence for this ruling is a hadith in the collectionof Bukhari wherein it is related from Nafi: "Whenever Abdullahentered the Kaaba, he would walk straight ahead with the doordirectly behind him. He walked on until there was about threecubits (54 inches or 4 1/2 feet) between him and the wall infront of him where he prayed, seeking the place where Bilal toldhim that the Prophet (P.B.U.H.) had prayed. He said, There isno harm in anyone praying in any part of the House he likes."
."The Sutra of the one who performs salat: A hadith in the collection of Abu Dawud narrated by AbūSa‘īd Al-Khudrī reports: "Allāh’s Messenger (P.B.U.H.) said,When you do your Salāt, do it towards a Sutrah and come closeto it. And never let any one pass between you and your Sutra,even if you have to fight him for the Devil is with him."
SUTRA The evidence for this ruling is a hadith in thecollection of Ahmad wherein Abu Hurairah related that the Prophet(P.B.U.H.) said: "When one of you prays, he should place something infront of him..."The Sutra of the one who performs salat: A hadith in the collection of Abu Dawud narrated by AbūSa‘īd Al-Khudrī reports: "Allāh’s Messenger (P.B.U.H.) said,When you do your Salāt, do it towards a Sutrah and come closeto it. And never let any one pass between you and your Sutra,even if you have to fight him for the Devil is with him."
Derleme : Yavuz Tellioğlu
.