29 Ağustos 2015 Cumartesi

Yıldızlarla Burçların Olaylara ve İnsan Hayatına Etkisi Olduğuna İnanmak
Yıldızlarla Burçların Olaylara ve İnsan Hayatına Etkisi Olduğuna İnanmak!

Zeyd b. Hâlid el-Cuhenî'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre o
şöyle demiştir:

"Rasûlulllah -sallallahu aleyhi ve sellem- Hudeybiye'de, bize sabah namazını geceleyin yagan yagmurdan sonra kıldırdı. Namazı bitirdikten sonra insanlara dönerek:

Rabbiniz size ne buyurdu bilir misiniz? diye sordu.

Sahâbe:
- Allah ve Rasûlü daha iyisini bilirler, dediler.

Rasûlulllah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:
- Kullarımdan kimisi bana mü'min (îmân etmiş), kimisi de kâfir (inkâr etmiş) olarak sabahladı. Kim; Allah'ın fazîlet ve rahmetiyle yağmura kavuştuk, demişse, işte o bana îmân etmis, yıldızı inkâr etmiş demektir. Kim de, filân ve filân yıldızın doğması veya batmasıyla yagmura kavuştuk, demişse, iste o beni inkâr etmiş, yıldıza îmân etmiş demektir." [Buhârî, hadis no: 1038; Müslim, hadis no: 71]


.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder