4 Ağustos 2015 Salı

Allah Kelimesinin kökeni?Allah Kelimesinin kökeni?
Allah kelimesinin kökeni Aramice'dir. Sondaki H harfi gırtlaktan kalın okutur. Aramice "Ellah", Süryanice Alaha, İbranice "Elloh" Arapça'da prosemitik dil ailesinin kuzey kolundan olduğu için bu diller ile çok yakın akrabadır. Arapça'da ise Kureyş lehçesiyle "Allah" adıyla Kuran'da yer almıştır. Mesela Tevrat'ta Elohim der oradaki (im) takısı çoğul yapar Allahlar olur. Ama Tevratta Tanrı, Erkek ve Dişi vasıflarını tek vücutta topladığı için Çoğul olan Elohim'i tekil bir isimde "Tanrı" olarak kabul ederler. Yani Tanrı'nın dişi ve erkek karakteri tek kelimede birleşmiş. Burada Ellah, Elloh, Allah aynı anlamda sadece ses farklılıkları mevcuttur. Aramice Yahudilerin yani Hz. İbrahim'den İsa'ya kadar konuştukları dildir. Modern İbranice denilen dil Aramice kökenli değişik lugatlarıda içinde barındıran yeni bir dildir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder