18 Ağustos 2015 Salı

Giulio Romano

1499 yılında Roma' da doğan İtalyan ressam ve mimar Giulio Romano 1546' da Mantova ' da hayatını kaybetmiştir..

Maniyerizmin en önemli temsilcilerindendir..Asıl adı Giulio Pippi olan Romano'nun daha 1514'te  Raffaello' nun öğrencisi ve baş asistanı olarak kayıtlara geçmesi, onun çok genç yaşta olgunlaşmış bi sanatçı olduğunu gösterir..Vatikan Sarayındaki  Incendio Odası fresklerinde Raffaello ile birlikte, ustanın ölümünden sonra da İsa'nın Be­dene Bürünüşü  ( 1520, Vatikan Müzesi ) adlı resminin tamamlanmasında yoğun olarak çalışmıştır..Maniyerizm'in başlangıcı sayılan bu resim büyük olası­lıkla Raffaello'nun atölyesinde tamamlanmıştı.. Giulio Romano, Raffaello'nun ölümünden sonra ba­ğımsız bir sanatçı olarak öne çıkmış, Kutsal Aile ( Prado Müzesi-Madrid ) " Kutsal Aile Azizlerle Birlikte " ( S. Maria dell'Anima, Roma ) gibi resimlerinde Raf­faello'nun üslubunu kendi özgün üslubuna dönüş­türmüştür.. Bu yapıtlarında Roma'nın Antik Çağ yapılarını büyük bir özenle ve doğrulukla betimle­diği görülür..

Giulio Romano 1524'e kadar Roma'da mimarlık yapmış; Raffaello'nun ölümüyle yarım kalan Villa Lante al Gianicolo'yu  ( 1523 ) tamamla­mış ve Palazzo Maccarani'yi ( yaklaşık  1520-24 ) gerçek­leştirmiştir.. Palazzo Maccarani gibi daha ilk dönem çalışmalarında bazı mimari öğeleri alışılmadık bi­çimlerde, ama cephenin klasik Rönesans kimli­ğini bozmadan kullanarak, Yüksek Rönesans'ın dengeli veağırbaşlı yapı-bezeme ilişkisinden kop­muş ve Klâsik kurallarla serbestçe oynamıştır..

1524'te Dük Federigo Gonzaga'nın hizmetinde ça­lışmak üzere, Mantova'ya giden Romano yaşamı­nın sonuna kadar burada kalmıştır..Bu dönemin en önemli ürünü, villa suburbana tarzındaki yazlık sa­ray "  Palazzo del Te " dir.. ( 1525-32 ), Tipik bir Roma villası olan Palazzo del Te, kare bir açık avlu çevresinde alçak oda sıralarından oluşur..Planda si­metri aranmamış, dört kol birbirinden farklı düzen­lenmiştir..Asıl giriş cephesi, avlu ve onu izleyen bahçe bir eksen üzerine yerleştirilmişken, bu eksen bahçe ortasında 90° lik beklenmedik bir dönüşle yan cephede bir kapıya ulaşır.. Böylelikle bahçe cephesini oluştura bu giriş ile asıl giriş birbirine dik açıda yerleştirilerek klasik hiyerarşi  ve simetri kuralları altüst edilmiştir..


Bu alışılmadık düzenlemenin yapının oturduğu topografyadan kaynaklandığı ileri sürülebilirse de, yapının öbür bölümlerinde de (örneğin ; giriş cephesi ve giriş holü ) bek­lenmedik öğeler bulunması, burada alışılmış kural­lardan bilinçli bir kopuşun amaçlandığını akla ge­tirmektedir.. Bu kopuş klasik kuralların hiçe sayıldı­ğı, buna karşılık hayal gücünün zorlandığı, mima­ri öğelerin bazan eğlendirici birer oyun gibi, bazan da karmaşa, şaşkınlık ve rahatsız edici, hatta kor­kutucu etkiler yaratmayı amaçlayarak kullanılması olarak algılanır..Alışılmamış bu özellikleriyle Pa­lazzo del Te , Maniyerizm'in en önemli örneklerin­den biri sayılır.. Ancak Romano'nun yapılarının te­ker teker ele alınarak analiz edilmesi yeni tezler ile­ri sürülmesine, örneğin Palazzo del Te'de klasik il­keleri uygulayabilmek için özel bir çaba gösterdiği iddiasına yol açmıştır.. Gene de sanat tarihçileri l6. yy'ın bu aykırı üslubunu çağdaş mimarlık, re­sim ve heykel sanatı içinde ayırt etmekte ve en yet­kin temsilcileri olarak Giulio Romano ile birlikte Michelangelo' yu saymaktadırlar.. Palazzo del Te' nin salonlarındaki Maniyerist duvar resimlerin­de Romano'nun yanılsamalı perspektife  yer verdiği görülür..Sanatçının Mantova'da gerçekleştirdiği yapıtlar arasında Balık Pazarı gibi iddiasız yapılardan ( 1530 ), Düklük Sarayının ek yapılarına kadar bir­çok yapı bulunur.. En önemlileri  Palazzina della Paleologa ( 1531 ) ile Romano'nun kendi evidir ( 1538-44 )..Bu ev Maniyerizm'in zeki ve eğlenceli buluşlarıyla süslüdür.. Romano, Ferrara ve Bologna'nın yanı sıra Vicenza'ya da zaman zaman danışman olarak davet edilmiş ve bu kentte Pazar Meydanı tasarımını yapmıştır.. Daha sonra Palladio' nun tamamlayacağı  Palazzo Thiene'nin ilk çizimlerini de onun hazırladığı sanılır..
  Hiç yorum yok:

Yorum Gönder