12 Ekim 2017 Perşembe

Namaz ve Yaşam Çiçeği“Herşey Herşey İle İlgili”
Yukarıda ki şekil yaşam çiçeğinin insan bedenine yansımasıdır.Ortada renklerle işaretli olan noktalar 7 ana çakrayı sağ ve sol kısımdaki noktalarda 12 tali çakrayı oluşturup müddessir suresi 31.ayette işaret edilen 19 sayısının anlamına işaret eder.Bu sayılar dikkat ettiyseniz bir fibonacci dizisidir yani her sayının kendinden öncekiyle toplanması sonucu oluşan sayı dizisidir.

…2-5-7-12-19…

Yukarıdaki şekle dönecek olursak gördüğünüz gibi 5 tane iç içe geçmiş halka görünüyor.5 rakamının yazının başlığı ile ilgili olacağını anlamışsınızdır umarım.
NAMAZ VAKİTLERİ TEORİSİ
namaz vakitleri
İnsan gözü ışığın 380nm ile 780nm arasındaki dalgaboylarını algılayabilir.Güneş ışığı tüm renklerin bir araya geldiği beyaz ışıktır.İslam dininde namaz vakitleri güneşin konumuna göre ayarlanır ve bu konumlar çakra merkezleri ile birebir uyumludur aşağıdaki tabloda bunu bulabilirsiniz
çakra1
Örnek vermek gerekirse güneş batarken kırmızı bir hal alır.Kırmızı kök çakranın rengi olmakla birlikte yatsı namazının da vaktidir.Yeri gelmişken bir hadis
  • “İki serinlik namazını sabah ve ikindiyi kılan insan cennete girer.”
Sabah namazı taç çakra yani birlik çakrası iken ikindi namazı kalp çakrası ile uyumludur.Yani manevi olarak iki ana merkez.
Hadis;
  • “Namaz konusunda insanların ecir bakımından en büyük olanı; derece derece uzak olup da mescide yürüyerek gelenlerdir.”
Yani cami ile ev arasında uzaklık olunca gün ışığına çıkıp o vaktin renginden daha fazla pay almak söz konusu
Sonuç
Güneş ışığı ve renk bilgisi ile namaz vakitlerini kusursuz olarak bilmek mümkün böylelikle diyanet işleri belki iftar sahur vakitlerini hesaplayabilir.
güneşYazının başında herşey herşey ile ilgili yazmıştım bu cümle de boşa gitmesin
çakra2
Fecr suresi 1.ayetin yorumunu size bırakıyor;
FECR VAKTİNE ANDOLSUN 


Kur’an’da Hz. Âdem, Nûh ve İbrâhim’den sonra NAMAZı terkeden nesillerin geleceği,1 Hz. Zekeriyyâ’nın namaz kıldığı,2 Hz. Îsâ’nın beşikteki mûcizevî konuşmasında namaz ibadeti- ne atıfta bulunduğu,3 Hz. İbrâhim’in yanı sıra Lût, İshak ve Ya‘kūb’a namaz emrinin vahyedildiği,4 Hz. İsmâil’in halkına / ailesine namazı emrettiği,5 Hz. Lokmân’ın oğluna namazı hak- kıyla kılmasını öğütlediği,6 Hz. İbrâhim’in namazı yalnız Allah rızâsı için kıldığını söylediği,7 kendisini ve neslini namazı dos- doğru kılan kullarından eylemesi için dua ettiği,8 Hz. Mûsâ’ya Allah’ı anmak üzere namaz kılmasının emredildiği9 ifade edil- mekte, Allah’ın İsrâiloğulları’ndan yerine getirme sözü aldığı görevler arasında namazın da yer aldığı görülmektedir.10 Ehl-i kitab hakkında “Onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar ve namaz kı- larlar elbette biz iyiliğe çalışanların ecrini zayi etmeyiz.”11 buyu- rulmakta; bir başka ayette ise Ehl-i kitab içerisinde inançlarında samimi olan ve geceleri Allah’ın ayetlerini okuyup secdeye ka- panan bir grubun varlığından söz edilmektedir.12

1 Meryem, 19/59.
2 Âl-i İmrân, 3/39.
3 Meryem, 19/31.
4 el-Enbiyâ, 21/73.
5 Meryem, 19/55.
6 Lokmân, 31/17.
7 el-En‘âm, 6/162.
8 İbrâhîm, 14/40.
9 Tâhâ, 20/14. Mirâc hadisesinde farz kılınan beş vakit namazın elli va- kitten beş vakte indirilmesiyle ilgili olarak Hz. Musa ile Hz. Peygamber arasında geçen diyalog dikkate alındığında Hz. Musa’nın döneminde namaz ibadetinin mevcut olduğu anlaşılmaktadır.
10 el-Bakara, 2/83; el-Mâide, 5/12.
11 el-A’râf, 7/170.
12 Âl-i İmrân, 3/113..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder