28 Mayıs 2017 Pazar

Yahudilikte cinsellik


Yahudilikte cinsellik, geleneksel olarak üzerinde durulan bir konudur. Tanah ve rabinik kaynaklarda cinsellik ile ilgili birçok öykü ve kural bulunmaktadır.

Cinselliğe yönelik tavır

Birçok Yahudi kaynağının, diğer inançların aksine genel olarak insan cinselliğine ve cinsel davranışına karşı tavrı olumludur. Örneğin, evlilikte üreme ve cinsel haz olumlu emirlerdendir. Tevrat'ta adı geçen ilk emir üreyip çoğalmakla(Peru Urevu, פרו ורבו) ilgilidir:

"Onları kutsayarak, “Verimli olun, çoğalın” [Peru Urevu] dedi, “Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın; denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun."[1]
—Tekvin, 1:28

Bu emir Yahudi olmayanlar için de geçerlidir çünkü bu emrin muhatabı, Yahudilerin atası olan İbrahim değil bütün insanlığın atası olduğuna inanılan Adem'dir. Yine de bu emir Nuh'un Evrensel Yasaları'nda yer almamaktadır.

Yahudilerin cinsiyet ve cinsellik üzerine olan olumlu tavrı Batı Hristiyanlığı tarafında muhalefetle karşılanmıştır çünkü cinsellik ilk günah ile kirletilmiştir. Yahudi bilgeler, Yitzra Dearayot da denen insanoğlunun cinsellik arzusunu, her ne kadar günaha itme riski bulunsa da, toplumun varolması için vazgeçilmez bir unsur olduğunu dile getirir. Bu nedenle Hazalların tavırları ve demeçleri iki yönlüdür; insanoğlunda iki tür eğilim vardır: Yetzer hatov (iyi eğilim) ve Yetzer hara (kötü eğilim); bu eğilimler kişinin cinselliğini ve cinsel davranışlarını etkiler.

Bu bağlamda, cinsel eylemden elde edilen haza karşı tavır, ahlaksızlıktan dini bir deneyime kadar geniş bir yelpazede yer alır. Bazı kabalistler cinsel hazzı, sofulukta ulvileşmeye giden bir yol olarak görür.

Rambam'ın cinsel eyleme karşı tavrı biraz karmaşık olup hem izin verip hem sınırlama getirmektedir:

"Adamın karısı ona izinlidir. Bu nedenle adam karısıyla ne istiyorsa yapabilir. İstediği zaman ilişkiye girebilir, istediği organı öpebilir, vajinal veya diğer tür ilişkide bulunabilir veya tohumunu boşa akıtmadığı sürece ilişkiye girmeden fiziksel yakınlıkta bulunabilir.[2] Yinede, ahlaki olarak kişi uçarı bir şekilde hareket etmemeli ve Hilhot Deot'ta açıklandığı gibi ilişki sırasında kişi kendisini takdis etmelidir. Adam, dünyanın sıradan düzeninden sapmamalıdır. Çünkü [bize veliren] bu eylem sadece üreme amaçlıdır...
—Rambam

... Bilgelerimiz hazzı, aşırı derecede cinsel ilişkiye giren ve karısını horoz gibi sıkanlardan türetmez. Bu, çok bozuk [bir karakteri] yansıtır; gelişmemiş kişiler bunları yapar. Tersine, [evlilikten kaynaklanan] cinsellik görevini yerine getirdikten sonra en az cinsel ilişkiye giren övgüye layıktır.
—Mişna Tora, Issurei Biah, 21:9,11
Yahudilikte yasaklanmış cinsel eylemler

    Ana madde: Yahudilikte yasak ilişkiler

    Ensest ilişki[3]
    Cinsel eylem sunma
    Yahudiler ile goylar arasındaki cinsel ilişki[4]
    "Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa..."[5] (kimisi bu kuralı kadın kadına olan ilişkilere dahil etmez)
    Mastürbasyon - Tevrat'ta bununla ilgili bir bilgi aktarılmazken Halaha ve Sözlü Tevrat'ta büyük bir günah olarak kabul edilir. Sperm boşaltmaya cinayet gözüyle bakılır.

Evlilikteki ilişkilere genelde izin verilir fakat bazı istisnalar da mevcuttur.
Mastürbasyon ve "boşa meni akıtma"

Boşa meni akıtma (İbranice: זרע לבטלה, Zera Levatala) Talmudik bir terim olup erkeğin bilerek spermini harcaması için kullanılır.[6] Kadının hamile kalmasını engelleyecek dönemlerde dahi (örneğin hamilelik, kısırlık veya yaşlılıkta) koca, "Onah" mitsvasını yerine getirmekle yükümlü değildir.

"Tüm bu önlemlerin nedeni ne? - Çünkü aksi taktirde kişi menisini boşa akıtır ve Rabbi Yonatan der ki: 'Menisini boşa akıtana ceza ölümdür çünkü metinler öyle der.'"
—Babil Talmudu, Nida bölümü s. 13a

20 yy'dan önce bu Yahudi terimi (bununla sınırlı olmamasına rağmen) erkek mastürbasyonu için kullanılmaktaydı. Şulhan Aruh'un Yoreh Deah kısmında, boşa meni akıtmanın Tevrat'ta anlatılan diğer günahlardan daha büyük olduğundan bahsedilir.

Eşcinsel ilişkiye de mastürbasyon gibi meninin boşa akıtılması gözüyle bakılır. Ayrıca, evlilikte dahi meninin vajinaya girmemesi meninin harcanması anlamına gelir.

Halaha'nın kadın mastürbasyonuna karşı tavrı Ben İş Hay'da anlatılır.[7] Metinde anlatıldığına göre bu eylem yanlıştır çünkü beraberinde şeytani güçleri (Kliftoh) getirir ve kadın ruhani yolla şeytanın meleği Samael ile birleşir. Rabbi Moshe Feinstein'a göre,[8] kadının mastürbasyon yapması yasaktır çünkü kadın erkeklerle ilgili fantaziler kurar ve bu yasaklanmış düşüncelere dahildir. Yine de, erkek mastürbasyonu kadar ağır bir sorumluluğu yoktur çünkü tohumun akıtılması söz konusu değildir.

Modern zamanlarda, tıbbi çalışmalar ve sunni döllenme için sperm üretmenin statüsü Yahudi otoritelerince tartışma konusudur.
Eşcinsellik
Ayrıca bakınız: Yahudilikte eşcinsellik

Ortodoks Yahudiliğin benimsediği geleneksel görüşe göre Tevrat, iki erkeğin anal ilişkide bulunmasını yasaklar; fakat bunu kabul etmeyen diğer modern görüşler de mevcuttur. Bu yasağın kaynağı Levililer kitabıdır:"Kadınla yatar gibi bir erkekle yatma. Bu iğrençtir."[9] Buna ek olarak, bazı kişiler bu kuralın kadın kadına ilişkiyi kapsamadığını belirtir. Raşi'ye göre yasaklanan tek şey erkek erkeğe yapılan anal ilişkidir. Fakat, diğer yetkili yorumcular, meninin boşa akıtılması gerekçesiyle her türlü erkek erkeğe ilişkiyi yasaklar.

Yahudi bilgeler bu yasağın yanında ilave engellemeler de getirmiştir. Örneğin, kuralın ihlal edilmesini engellemek için Hazallar, iki erkeğin tek bir battaniye altına girmesini yasaklar.[10]

Lesbiyen eylemler Tevrat'ta bahsedilmemektedir. Fakat rabinik Halaha metinleri bunun yasak bir eylem olduğunu belirtir ve Rambam, "Bir kadının, vücudunu başka bir kadına sürtmesi lezbiyenliktir"[11] der.[12]

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder