30 Ocak 2018 Salı

YETMİŞİKİ CİN MÜHÜRÜ
ARS GOETİA
YETMİŞİKİ CİN MÜHÜRÜ
Ortaçağ’dan itibaren büyücülük ağırlıklı olarak iblislere belli işler yaptırmak için onları adıyla çağırmaya odaklanılır. Örneğin on altıncı yüzyıldan kalma Pseudomonarchia Daemonum’da altmış dokuz iblisin adı ve bu iblislerin nasıl çağrılacağı anlatılır. On yedinci yüzyıl tarihli büyücülük kitabı Süleyman’ın Küçük Anahtarı’nın ilk kitabı olan Ars Goetia’da yetmiş iki cin, her biri için uygun mühürle birlikte listelenir. Bu kitap Liber Officium Spirituum’dan (Cinler Makamı Kitabı) ilhamla yazılmıştır.

..

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder