11 Ocak 2018 Perşembe

İlmin İbadete Üstünlüğü!
Ömer bin Hattab (radiyallahu anh) dedi ki: "Muhakkak ki gece kaim, gündüz saim olan bir tane abidin ölmesi, Allahın helal ve haramlarını basiretli bir şekilde bilen akıllı bir (alimin) ölümünden daha ehvendir."
- Rivayet edildiğine göre İbni Abbas (radiyallahu anhuma)şöyle demiştir: "Şeytanlar İblise dediler ki: 'Ey Efendimiz! Gördüğümüz kadarıyla sen bir alimin ölmesiyle, bir abidin ölmesinden daha fazla seviniyorsun; bunun sebebi nedir?' İblis onlara şöyle dedi: 'Haydi gidelim.' Hep birlikde namaz kılmakta olan bir abidin yanına geldiler. Ona şöyle dediler: 'Sana bir şey sormak istiyoruz.' Bunun üzerine o namazını bitirir. İblis ona: 'Senin Rabbin bütün dünyayı bir yumurtanın içine koymaya kadir midir?' diye sorar. O da: 'Hayır.' diye cevap verince; İblis, şöyle der: 'Gördünüz mü, bir anda kafir oldu?"
Sonra bir halkada hadis anlatan ve talebeleri ile gülüşen bir alimin yanına gelerek: 'Biz sana bir şey sormak istiyoruz." der. İblis: 'Senin Rabbin bütün dünyayı bir yumurtanın içine koymaya kadir midir? ' diye sorar. O alim de: 'Evet' diye cevap verince; İblis: 'Nasıl yapacak? ' diyerek tekrar sorar. Alim şöyle cevap verir: 'Bunu yapmak istediği zaman 'Ol' der, o da hemen oluverir."
Bunun üzerine İblis: 'Gördünüz mü, diğer adam kendi nefsini aşamazken, bu ise pek çok kimseyi bana karşı ifsad eder."
Hatib, el Fakih vel Mutefakkih 1/26; İbn Abdilberr, Camiu Beyanil İlmi ve Fadlih 84


Abdullah bin Amr (radiyallahu anhuma)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: 

“Benden bir ayet kadar bile olsa başkalarına aktarınız. İsrail oğullarından da ibretli şeyleri aktarınız bir sakınca yoktur. Ancak kim bilerek benden olmayan bir şeyi bana ait imiş gibi söyler ve aktarırsa Cehennem’deki yerine hemen hazırlansın.” 


(Buhari, Enbiya: 52)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder