25 Aralık 2018 Salı

Yeni Dünya Dini: New Age Sophia (Sufiyye) Tasavvuf altında Coexist toplamak !

Yeni Dünya Dini: New Age Sophia (Sufiyye) Tasavvuf altında Coexist toplamak ! United Nations( UN) in dinler için versiyonu olan United Religions Initiative çalışıyor:
Tasavvuf, Arapça Sufiyye olarak geçen kelimenin kökeni Helenistik felsefenin Sophia (Sufiyye)‘sıdır. Sufi: Arapça ṣwf kökünden gelen ṣūfī صوفى “tarikat ehli, dindar kişi” sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca sophós σοφός “bilge, usta, yüksek bilgiye sahip kimse” sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Eski Yunanca Helenistik felsefenin Sophia (Sufiyye)'sıdır , sophía σοφίαbilgelik” sözcüğü ile eş kökenlidir.

El-Biruni, vefatının 970. yılında anılırken yine karşılaştırmalı dinler tarihine yaptığı katkılar ve verdiği eserler ile ilgili çok bir şey duymayacağız..
Sufiyye'nin(tasavvufun) kökeninin Helenistik felsefenin omurgası olan Sophia’dan geldiğini söyleyen Biruni..
Bîrûnî’ye göre, putperest Araplar, kendilerine Tanrı katında şefaatçi olmaları için putlara tapıyorlardı

Grekler ise, putları, kendileriyle “İlk Neden” (Reason, Christ, Hakikati Muhammediye, ilk Nur, İlk Tecelli)arasında bir vasıta olarak görüyorlardı; zira ibadet esnasında İlk Neden’e hitap edilemezdi.
Grekler de putun, ilk olarak yalnızca ölüleri anmak ve yaşayanlara teselli vermesi için yapılmış bir hatırlatıcı, bir anıt olduğu; ama daha sonra bu asıl unutulunca, putperestliğe dünüştüğü yönündeki teoriyi biliyorlardı.

theosophia - tahassavuf - Teofizi - Sophia - Tasavvuf Teozofi, "tanrı" ve "bilgi" sözcükleri birleştirilerek türetilmiştir. Günümüzde teozofi denildiğinde, öncelikle, kaynağını esas olarak Hint mistisizminin insan ile evren ve Tanrı arasındaki ilişkileri açıklayan felsefî denebilecek Hint teozofisinden almış olmakla birlikte Batı teozofisi akla gelir.


theosophia - tahassavuf - Teofizi - Sophia - Tasavvuf Teozofi, "tanrı" ve "bilgi" sözcükleri birleştirilerek türetilmiştir. Günümüzde teozofi denildiğinde, öncelikle, kaynağını esas olarak Hint mistisizminin insan ile evren ve Tanrı arasındaki ilişkileri açıklayan felsefî denebilecek Hint teozofisinden almış olmakla birlikte Batı teozofisi akla gelir.

Arapça ṣwf kökünden gelen ṣūfī صوفى "tarikat ehli, dindar kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca sophós σοφός "bilge, usta, yüksek bilgiye sahip kimse" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Eski Yunanca sophía σοφία "bilgelik" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Fransızca sophiste "laf ebesi, zekice fakat yanlış söz söyleyen, safsatacı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen sophista sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sophistḗs σοφιστής "1. usta, uzman, 2. mantık ve belagat hocası, 3. laf ebesi, safsatacı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sophízō σοφίζω "becerikli olmak, sanatkâr olmak" fiilinden +ist° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca sophós σοφός "akıllı, bilge" sözcüğünden türetilmiştir.

Arapça flsf kökünden gelen faylasūf veya fīlasūf فيلسوف "felsefe ile uğraşan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca philósophos φιλόσοφος "«bilgelik seven», felsefe ile uğraşan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Pythagoras, Yun. filozof (MÖ 5. yy).) Bu sözcük Eski Yunanca phílos φίλος "seven" ve Eski Yunanca sophós σοφός "bilge, bilgin, üstad" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için fil(o)+, sofist maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce philo+ "[bileşik adlarda] seven, sevgi" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca phílos φίλος "1. sevilen, sevgili, 2. seven" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca philéō φιλέω "sevmek" fiili ile eş kökenlidir.

Fransızca sophiste "laf ebesi, zekice fakat yanlış söz söyleyen, safsatacı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen sophista sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca sophistḗs σοφιστής "1. usta, uzman, 2. mantık ve belagat hocası, 3. laf ebesi, safsatacı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca sophízō σοφίζω "becerikli olmak, sanatkâr olmak" fiilinden +ist° ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca sophós σοφός "akıllı, bilge" sözcüğünden türetilmiştir.


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder