17 Mayıs 2018 Perşembe

Pamukkale , Tamouk Kalessi

tamu kapġın açar tawar [mal/mülk cehennem kapısını açar]
"Pamukkale," adını travertenlerin pamuğa benzetilmesinden dolayı almıştır. Tarihteki adı ise "Tamukale"dir. "La Turquie D'asie" adlı eserde de "Tamouk Kalessi" şeklinde geçer.
"Tamu" Eski Türkçede "cehennem" manasındadır.
"Cehennem gibi sıcak şehir..."
Eski Türkçe tamu "cehennem" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Soğdca tm, akk. tmw "Hıristiyan ve Mani öğretisinde cehennem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde təmah- "karanlık, (mec.) akıl kararması, delilik" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Christian Bartholomae, Altiranisches Wörterbuch sf. 648-649) Avestaca sözcük Sanskritçe tāmasa तामस "karanlık yer, gece, dünyanın sonu" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Pamukkale, meaning cotton castle in Turkish readers the name of his physical appearance. Pamukkale is 19 km north of the city of Denizli, 200 km east of Kusadasi. Travertine breathtaking white Pamukkale is formed of layers of water frozen lime watershed near hot springs.
The water sources have a temperature of 35 degrees Celsius (90 degrees Fahrenheit) and has been scientifically proven positive effects on heart disease, arthritis, hypertension, urethra and kidney disease. Healing waters of Pamukkale, the Roman kings came to bathe once, now serving local and international clients.
Sitting or lying in pools of Pamukkale and watch the sun set over Denizli Plain below is a great feeling. See the day has its own essence
.

Derleme : Yavuz Tellioğlu

.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder