28 Nisan 2017 Cuma

The Hospitality of Abraham [ Hyrieus ]
Üç Melek Hz. İbrahim ve Hz. Lut'a Gelen Elçilerin Mahiyeti Üzerine / The Hospitality of Abraham 

   The Hospitality of Abraham 69. And certainly Our messengers came to Ibrahim with good news. They said: Peace. Peace, said he, and he made no delay in bringing a roasted calf. 70. But when he saw that their hands were not extended towards it, he deemed them strange and conceived fear of them. . They said: Fear not, surely we are sent to Lut's people. 71. And his wife was standing (by), so she laughed, then We gave her the good news of Ishaq and after Ishaq of (a son's son) Yaqoub.
   Hyrieus : İhtiyar bir çiftçiydi ancak büyük tanrıları evinde misafir ettiği için tanrılar ona karşı hep iyiydiler bu yüzden yaşlı adam bir karısı olmadı halde erkek çocuğu olmasını istediğinde onun bu isteğini yerine getirdiler.
 Hyrieus [ Hz İBRAHİM ] yasli bir ciftci idi. Bir gün Gök yüzünden ziyarete gelen jupiter paseydon ve Merküre rastladi.Onlari kulübesine davet ederek Onlari en güzel sekiLde agarladi.Bunun üzerine tanrilar ondan ne dilegi oldugunu sordular. Oda artik yasli oldugunu sevdigi kadinla [ SARE VALİDEMİZ ] birlikte olamayacagina göre bir ogul istedi.Bu masada ona Orion'nun
[ İSHAK ] dogacagi haberi veriLdi...
ALLAH c.c. YUNANLILARA DA PEYGAMBERLER GÖNDERMİŞTİR ..
 Kur'an ve Tevrat arasındaki en büyük ve en anlamlı fark ise ziyaretçilerin; Hz. İbrahim'in ikramlarını "yeme"lerindedir. Tevrat'a göre ziyaretçiler Hz.İbrahim'in ikramlarını yemektedirler. "..İbrahim hazırlanan buzağıyı yoğurt ve sütle birlikte götürüp konuklarının önüne koydu. Onlar yerken, o da yanlarında, ağacın altında bekledi… "
Oysa Kur'an'da anlatılan "ziyaretçiler" bu ikramı yememektedirler. Bu yüzden Hz. İbrahim'in, onların bu durumundan şüphe etmeye başladığı beyan edilmektedir. "Fe lemmâ reâ eydiyehum lâ tesilu ileyhi nekirehum ve evcese minhum hîfeh…" "..Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü…


Hyrieus was also the father of Orion. Some speak of him as Orion's natural father; others relate that he was childless and a widower and became (technically) adoptive father of Orion via the following circumstances. He was visited by Zeus and Hermes (some add Poseidon), who, to express gratitude for his hospitality, promised him to fulfill a wish of his; he said that he wanted children. The gods filled a sacrificial bull's hide with their urine (or sperm), then told Hyrieus to bury it. Nine months later, Hyrieus found a newborn baby boy inside and named him Orion; Roman authors thought of the Latin word urina "urine" as an etymon for Orion's name (though actually his name is obviously not of Latin origin). Nonnus, on account of this story, refers to Orion as "having three fathers" and to Gaea (Earth) as his mother.
He was visited by Zeus and Hermes (some add Poseidon), who, to express gratitude for his hospitality, promised him to fulfill a wish of his; he said that he wanted children. The gods filled a sacrificial bull's hide with their urine (or sperm), then told Hyrieus to bury it. Nine months later, Hyrieus found a newborn baby boy inside and named him Orion; Roman authors thought of the Latin word urina "urine" as an etymon for Orion's name (though actually his name is obviously not of Latin origin). 

  Kur'an ve Tevrat arasındaki en büyük ve en anlamlı fark ise ziyaretçilerin; Hz. İbrahim'in ikramlarını "yeme"lerindedir. Tevrat'a göre ziyaretçiler Hz.İbrahim'in ikramlarını yemektedirler. "..İbrahim hazırlanan buzağıyı yoğurt ve sütle birlikte götürüp konuklarının önüne koydu. Onlar yerken, o da yanlarında, ağacın altında bekledi… "
Oysa Kur'an'da anlatılan "ziyaretçiler" bu ikramı yememektedirler. Bu yüzden Hz. İbrahim'in, onların bu durumundan şüphe etmeye başladığı beyan edilmektedir. "Fe lemmâ reâ eydiyehum lâ tesilu ileyhi nekirehum ve evcese minhum hîfeh…" "..Ellerini yemeğe uzatmadıklarını görünce, onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü…

.


Derleme : Yavuz Tellioğlu
.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder