18 Mart 2015 Çarşamba

Narsistler Üstünlük Duygusu / Kibir :

Narsistler Üstünlük Duygusu / Kibir :

Üstünlük,  başkalarına  kıyasla  kişinin  kendi  zihinsel  ve  fiziksel  özelliklerine  veya yetilerine gerçeğe uymayan aşırı, abartılı bir önem vermesiyle ve bu temelde kendini herkesten üstün, önemli görmesiyle tanımlanan bir tutumdur.Üstün olduğunu düşünen kimseler kendilerinin özel insanlar olduğuna inanır ve öyle davranırlar. Kendini özel hissetme, benzersiz ve  farklı  olma  arzusu,  insanı  istisnaî  (özel)  ve  herkesten  daha  iyi  olduğu  fikrine  götürür. Kendini beğenmişlikle birlikte bu durum başkalarını küçümseme ve onları kendinden aşağı görmenin bir sorun olmadığı inancını haklı çıkarmasına yardım eder. Narsistler  kendilerini  çok  önemserler.  Son  derece  gururlu,  kendini  metheden  ve kendilerine aşırı hayran tiplerdir. Kendilerini üstün, hayran olunacak durumda gören bu kişiler başkalarına tepeden bakarlar. Bu durum zamanla onları çevrelerinden kopmaya, herkesten   soyutlanmaya   iter.56Kendilerini   “Tanrı’nın   dünyaya   bir   ihsanı   olarak   gören” narsistler güzellikte, zekâda, güçte vb. şeylerde bir numaradırlar. Sürekli kendilerinden bahseden, başkalarını tanımadan önce kendilerini tanıtma gereksinimi duyan bir kişilik yapıları vardır.  Başkalarını  kendilerine  hayran  olmak  için  var  olan  kişiler  olarak  gören  narsistler, hayatın merkezinde kendilerini gördükleri için başkalarına kötü davrandıkları ya da onların dostluklarını kaybettikleri zaman vicdan azabı, üzüntü ya da keder gibi duyguları sergilemede güçlük çekerler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder