28 Temmuz 2015 Salı

Polonya ve Türk Geçmişinin 600 Yıllık Mirası


            Kanuni Sultan Süleyman dönemi Hilal şeklinde deri matara..(genişlik 14 cm , Yükseklik 23 cm) ,16.y.y.
       Üzerinde Hz.Süleyman'ın Mührü (altı köşeli Yıldız)yer almaktadır.Bu Mühür sembolik olarak kötülüğe karşı koruma Sağlar.
       Günümüze kadar korunabilen üç tane deri mataranın ikisi Varşova ve Viyana müzelerinde , diğeri ise özel bir koleksiyonda yer almaktadır.
Varşova Ulusal Müzesi,Polonya


Su matarası, Türkiye, 16'ncı yüzyıl:  deri, kabartma desen, yaldızlı kaplama.  Fotoğraf : Peter Ligier / MNW
Polonya ve Türkiye diplomatik ilişkilerinin başlamasının 600. yılını kutlamak üzere düzenlenen etkinlikler dahilinde, Varşova’da bulunan Ulusal Müze katkılarıyla ve Sabancı Müzesi’nce hazırlanan Uzak Komşu Yakın Anılar: 600 Yıllık Polonya-Türkiye İlişkileri sergisi, iki ülke arasındaki etkileşimi daha iyi tanımak isteyen sanatseverlerin ziyaretini bekliyor. Sergi 07 Mart- 15 Haziran tarihleri arasında ziyaret edilebilir.
Avrupa’nın kalbi Polonya’daki 34 enstitüden seçilen 304 eserlik koleksiyon, Asya ve Avrupa arasındaki tarihi köprü İstanbul’da sergileniyor. Koleksiyon Polonnya’daki çeşitli devlet müzeleri, Prenses Czartoryski Vakfı, kilise ve manastırlar ve aynı zamanda da birçok kütüphane ve özel koleksiyondan seçilerek bir araya getirilen parçalardan oluşuyor.
Stanisław Chlebowski, "Kral II.Wladyslaw'in Ölümü", tuval üzerine yağlıboya,  fot.  Krakow Ulusal Müzesi Sergi, Türk ve Polonya sanatına ait tarihi obje ve dokümanlar vasıtasıyla Osmanlı döneminden bu yana devam eden Polonya Türkiye arası 600 yıllık diplomatik, askeri, ticari ve kültürel ilişklerin dönüm noktalarını gözler önüne seriyor.
Iki ulus için de ilişkilerin kurulduğu dönemde politik gücün ve kültürün merkezi olan iki büyük şehir, Bursa ve Kraków, serginin üzerinde önemle durulan temaları arasında yer alıyor. Bursa (eski Osmanlı başkenti), aynı zamanda kumaş üretimi ve Polonya dahil Avrupa’ya uzanan tüm İpek Yolu boyunca yapılan kumaş ihracatı açısından dönemin önemli merkezlerinden biriydi. O dönemde Polonya kralları ve Osmanlı sultanları arasında gönderilmiş ve Polonya’da Tarihi Kayıtlar Merkez Arşivi’nde saklanan orijinal belgeler de sergide görülebilir.
Sergide aynı zamanda 1683 yılında gerçekleşen Viyana Savaşı da özellikle 1699 yılında Karlofça Barış Anlaşması’nın imzalanmasından sonra, Polonya-Türk ilişkilerinde yakınlaşma ve dostluk adına bir dönüm noktası olarak sunuluyor.


Serginin son bölümü Osmanlı son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nde birçok alanda adı geçen Polonyalılar’a ayrılıyor. Bu isimler arasında (İstanbul’da yaşayan ve ölen) Adam Mickiewicz, Jozef Bem, (daha sonra Osmanlı ordusunda hizmet veren ve Sadık Paşa olarak anılan) Michał Czajkowski ve (daha sonra Celaleddin Paşa olarak anılan) Constantine Borzęcki öne çıkıyor.
Sergiye aynı zamanda, küratörlüğünü Janusz Wróblewski'nin yaptığı klasik Polonya sinemasından film gösterimleri eşlik ediyor. Film gösterimleri, IKSV ve SIYAD kurucu üyesi Atilla Dorsay'ın katılımıyla halkın ziyaretine sunuluyor.  Beraberinde konferansların da verildiği projenin tamamı, Türkiye ve Polonya’yı bir araya getiren alışılmadık kültürel ve tarihi unsurları birleştirmeyi amaçlıyor.
Bottle of Water " Matara ", Turkey, 16th century:  leather, embossed patterns , applied , gilding .  Photo by Peter Ligier / MNW

Prepared by the National Museum in Warsaw, Distant Neighbor Close Memories: 600 Years of Polish-Turkish Relations at the Sabancı Museum in Istanbul will feature a celebration of the 600th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Poland and Turkey. The exhibition will run from 07 March – 15 June 2014.
304 select pieces from 34 institutions across Poland, the heart of Europe, will be on view in Istanbul, the ancient bridge between Europe and Asia.  The collection constitutes pieces gathered from various Polish state museums, the Princes Czartoryski Foundation, churches and monasteries, as well as various libraries and private collections. Among the institutes who participated in this enterprise are the National Museum of Warsaw, the National Museum of Krakow, the Royal Castle of Wawel, the Military Museum of Poland, the Museum of the Jagellonian University, the Museum of the Lancut Castle, the Old Documents Archive of Warsaw, the Archdiocese Museum of Warsaw and the National Library of Warsaw, while 35 objects selected from the Topkapı Palace Museum, the Turkish and Islamic Art Museum and Sadberk Hanım Museum collections are also exhibited.
The exhibition will be on view at the Sakıp Sabancı Museum in Istanbul. The opening event on 06 March 2014 will be attended by the presidents of both countries - Bronisław Komorowski and Abdullah Gül. The President of the Republic of Poland Bronisław Komorowski is the honorary patronage for the event.
 The opening will also feature the Jacek Kochan trio, presenting modern jazz inspired by the music of Lutosławski. / More on Polish Jazz
Stanisław Chlebowski, "The death of king Wladyslaw II at Varna", oil on canvas, photo National Museum in Krakow

Through historical objects of Turkish and Polish art, as well as through factual documents, the exhibition will present the age-old relations and pivotal moments in the diplomatic, military, commercial and cultural relations between Poland and Ottoman Turkey throughout 600 years.
The role of the countries respective capital cities - Bursa and Kraków, will be given major exposure, as these were the centres of political power and culture for both nations. Bursa (the former Ottoman capital) was additionally a great centre for the production and export of textiles, from across the Silk Road all the way to Europe, including Poland. Originally kept in the Central Archives of Historical Records, the documents that were exchanged between the Polish kings and the Ottoman sultans will be in the spotlight.
The Battle of Vienna in 1683 will be presented as a turning point in Polish-Turkish relations, which, especially after the signing of the peace treaty in Karłowice in 1699, reached a time of rapprochement and friendship.


The last part of the exhibition is devoted to the participation of Poles in many areas of the late Ottoman period and the modern Republic of Turkey. These figures include prominent names such as Adam Mickiewicz (who lived and died in Istanbul), Jozef Bem, Michał Czajkowski (later known as Sadyk Pasha who served in the Ottoman military) and Constantine Borzęcki (later known as Jallaleddin Pasha).
The Sabancı exhibition will also be accompanied by classic Polish film screenings along with lectures, curated by Janusz Wróblewski and attended by Atilla Dorsay, founding director of  IKSV (Istanbul Foundation for Culture and Arts), as well as the prominent Turkish civil organization, SIYAD (Cinema Critics Association). 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder